خانه » مراکز تلفن سانترال » باکس مرکز سانترال » برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت چهارم)

برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت چهارم)

آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲

در سه پست قبلی آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت اول) و آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت دوم) و آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت سوم) را در اختیار شما کاربران قرار دادیم. در این مطلب قصد داریم ادامه آموزش برنامه ریزی این دستگاه سانترال قدیمی را در اختیار شما قرار دهیم.

کد های برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲

برنامه شماره ۰۰۰ = تنظیم تاریخ و ساعت

برنامه شماره ۰۰۱ = ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم

برنامه شماره ۰۰۲ = واگذاری نام برای شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه مرکزی سیستم

برنامه شماره ۰۰۳ = تعيين و واگذاری شماره داخلی

برنامه شماره ۰۰۴ = تعیین نام برای داخلیها

برنامه شماره ۰۰۵ = تغییر کاربردهای دکمه خط شهری بر روی تلفنهای اختصاصی پاناسونیک وصل شده به داخلی مدیر سیستم

برنامه شماره ۰۰۶ = تعیین و واگذاری داخلی مدیر / اپراتور

برنامه شماره ۰۰۷ = تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS و یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با کنسول DSS

برنامه شماره ۰۰۸ = پیغام عدم حضور

برنامه شماره ۰۰۹ = ذخیره کردن شماره داخلی تک رقمی (برای شماره گیری سریع)

برنامه شماره ۰۱۴ = واگذاری نام برای هر کدام از صندوقهای صوتی

برنامه شماره ۰۱۵ = مدیریت بودجه

برنامه شماره ۰۱۷ = ذخیره کردن کدهای امنیتی دیزا (DISA) و خط تای

برنامه شماره ۱۰۰ = تغییر دادن پیش شماره های داخلی و کدهای امکانات سیستم

برنامه شماره ۱۰۱ = نحوه تغییر سرویس شیفت روز / شب

برنامه شماره ۱۰۲ = زمان شروع سرویس شیفت روز/شب

برنامه شماره ۱۰۳ = تعيين گروهی از خطوط شهری که در هنگام وارد کردن کد دسترسی به خطوط شهری ، قابل تصرف باشند

برنامه شماره ۱۰۵ = کد های اعتباری

برنامه شماره ۱۰۶ = فعال کردن گروه جستجو وتعيين نوع جستجو

برنامه شماره ۱۰۷ = رمز عبور سیستم

برنامه شماره ۱۰۸ = هلد شدن اتوماتیک خط شهری با فشار دادن دکمه DSS و یا دکمه خط شهری دیگر

برنامه شماره ۱۰۹ = تعیین نوع کارتی که به سه ناحیه اضافی دستگاه وصل می شود

برنامه شماره ۱۱۰ = واگذاری کد برای شماره های که از سرویس کالر آی دی فرستاده می شوند

برنامه شماره ۱۱۱ = واگذاری نام برای کدهای (شماره تلفنهای که در برنامه شماره ۱۱۰ ذخیره شده اند)

برنامه شماره ۱۱۳ = تنظيم کردن کدهای تعیین وضعیت کننده داخلیها برای دستگاه پردازش صوتی به وسیله سیگنالهای تون

برنامه شماره ۱۱۴ = تنظیم کردن سیگنالهای تون فرمان دهنده به صندوق صوتی

برنامه شماره ۱۱۵ = تنظیم کردن ساعت

برنامه شماره ۱۱۶ = نمایش دادن ورژن ROM دستگاه

برنامه شماره ۱۱۷ = تعیین کردن داخلی مرتبط با خروجی دستگاه پردازش صوتی (VPS)

برنامه شماره ۱۱۸= تعیین کردن شماره برای خروجیهای دستگاه پردازش صوتی

برنامه شماره ۱۱۹= قرار دادن هر کدام از صندوقهای صوتی در یک گروه

برنامه شماره ۱۲۰ = رمز عبور برای کاربران سیستم ( استفاده کننده های از سیستم )

برنامه شماره ۱۲۱ = تعیین رمز عبور برای سرویس کلاس کار سیار

برنامه شماره ۱۲۲ = تعيين داخلی رزرو برای گروه UCD

برنامه شماره ۱۲۳ = جدول زمانی گروه UCD

برنامه شماره ۱۲۴ = تعیین و واگذاری شماره داخلیهای مجازی

برنامه شماره ۱۲۵ = تعيين کدهای بین شهری در سیستم کالر آی دی ( Caller ID)

برنامه شماره ۱۲۷ = تغییرات ضبط کدهای بین المللی در سیستم کالر آی دی

برنامه شماره ۱۲۸ = کد باکس

برنامه شماره ۱۳۰ = تعیین یکی از داخليها به عنوان خروجی کنترل برای کارت پیغام انتظار

برنامه شماره ۱۳۱ = تعیین الگوی روشن شدن لامپ دکمه MESSAGE

برنامه شماره ۱۳۲ = تنظیم کردن شماره های خروجی کارت MESSAGE

برنامه شماره ۱۳۴ = سرویس هتلی – کنترل وضیعت اتاق

برنامه شماره ۱۳۵ = تعیین نحوه کار کرد DID

برنامه شماره ۱۳۶ = تعيين و ذخیره کردن شماره DID

برنامه های شماره ۱۳۷ و ۱۳۸ = تعیین مقصد مکالمه DID در روز و در شب

برنامه شماره ۱۳۹ = تعیین نام برای هر کدام از شماره های DID

برنامه شماره ۱۴۱ = تعیین نقطه اعشاری برای نرخ شارژ مکالمه

برنامه شماره ۱۴۲ = تعیین نرخ شارژ مکالمه

برنامه شماره ۱۴۳ = تعین نحوه نمایش شارژ

برنامه شماره ۱۴۴= تعیین واحد پول

برنامه شماره ۱۴۸ = فعال بودن حالت بلند گو در حین مکالمه با گوشی

برنامه شماره ۱۵۰ = سرویس نهار / ساعت شروع و پایان

برنامه شماره ۱۵۱ = سرویس استراحت / ساعت شروع و پایان

برنامه شماره ۱۵۲ = تعيين داخلی مجاز برای دیدن و یا پاک کردن اطلاعات مربوط به نرخ شارژ

برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت چهارم)

برنامه شماره ۱۵۳ = تعیین کد ورود به حالت کنترل نرخ شارژ ( مشاهده و یا پاک کردن )

برنامه شماره ۲۰۰ = تنظیم زمان یاداوری خط هلد شده

برنامه شماره ۲۰۱ = تنظیم زمان یاداوری خط منتقل شده

برنامه شماره ۲۰۲ = تنظیم زمان بازگشت خط فرستاده شده – بعد از جواب داده نشدن

برنامه شماره ۲۰۳ = تنظیم زمان تغییر مسیر

برنامه شماره ۲۰۴ = تنظیم زمان تاخیر برای برنامه شماره گیری با برداشتن گوشی ( خط فوری )

برنامه شماره ۲۰۵ = تنظیم مدت زمان مکالمه برای داخلیهایی که برنامه تایمر برای آنها فعال شده است

برنامه شماره ۲۰۶ = تنظیم مدت زمان مکالمه خط شهری – به خط شهری

برنامه شماره ۲۰۷ = زمان شروع شماره گیری

برنامه شماره ۲۰۸ = حد اکثر فاصله زمانی ما بين ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر و دو صفر استثناء شده

برنامه شماره ۲۰۹ = انتخاب تعداد دفعات تکرار ، در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک

برنامه شماره ۲۱۰ = انتخاب زمان وقفه مابین دفعات تکرار اتوماتیک

برنامه شماره ۲۱۱ = زمان شروع شماره گیری

برنامه شماره ۲۱۲ = تنظیم شروع محاسبه مدت زمان مکالمه

برنامه شماره ۲۱۳ = تنظیم زمان تاخیر در جواب گویی از طریق سیستم دیزا

برنامه شماره ۲۱۵ = تنظیم مدت زمان پیغام ارسالی

برنامه شماره ۲۱۴ = طولانی کردن مدت مکالمه خط شهری به خط شهری از طریق سیستم دیزا

برنامه شماره ۲۱۶ = تعیین فاصله زمانی ارسال شدن پیغام انتظار برای تلفنهای معمولی )

برنامه شماره ۲۱۷ = مدت زمان زنگ زدن سیستم در حالت زنگ ساعت

برنامه شماره ۲۱۸ = تنظیم زمان انتظار سیستم دیزا برای ورود رقم دوم

برنامه شماره ۲۱۹ = تنظیم زمان یاداوری خط پارک شده

برنامه شماره ۲۲۰ = تنظیم زمان انتظار سیستم برای وارد شدن اولین شماره و شماره های بعدی در سیستم تای لاین

برنامه شماره ۳۰۰ = محدودیت شماره گیری به وجود و یا عدم وجود محدودیت برای شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه مرکزی

برنامه های شماره ۳۰۵-۳۰۱ = محدودیت شماره گیری – تعیین ارقامی که باید در کلاس کار های ۲ الى ۶ محدود شوند

برنامه های شماره ۳۱۰-۳۰۶ = محدودیت شماره گیری – تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس های ۲ الى ۶ استثناء شوند

برنامه شماره ۳۱۱ = واگذاری کدهای مخصوص کریر های مخابراتی

برنامه شماره ۳۳۲ = انتخاب محل الحاق جدول اضافی در سیستم یک صفر و یا دو صفر بند

برنامه شماره ۳۳۳ = ذخیره کردن شماره تلفن در جدول اضافی

برنامه شماره ۳۳۴ = تعیین و واگذاری شماره تلفنهای اضطراری

برنامه شماره ۳۴۰ = جدول مسیر خط تای لاین

برنامه شماره ۳۴۱ = واگذاری ارقام کم شده /شماره های اضافه شده در خط تای لاین

برنامه شماره ۴۰۰ = وصل کردن خط شهری به سیستم

برنامه شماره ۴۰۱ = تعیین و واگذاری هر کدام از خطوط شهری در یک گروه

برنامه شماره ۴۰۲ = تعیین سیستم شماره گیری

برنامه شماره ۴۰۳ = انتخاب سرعت پالسها در سیستم شماره گیری پالس

برنامه شماره ۴۰۴ = تنظیم زمان سیگنالهای تون

برنامه شماره ۴۰۵ = فعال کردن سیگنال کنترل کننده بخش مکالمه از یک ارتباط (مكالمات وارد شونده ) CPC

برنامه شماره ۴۰۶ = فعال و یا غیر فعال کردن سرویس کالر آی دی

برنامه شماره ۴۰۷ = اختصاصی کردن زنگ خط شهری برای یک داخلی در شیفت روز (DIL)

برنامه شماره ۴۰۸ = اختصاصی کردن زنگ خط شهری برای یک داخلی در شیفت شب (DIL)

برنامه شماره ۴۱۰-۴۰۹ = تعيين داخلی برای تغییر مسیر خط در شیفت روز و شب

برنامه شماره ۴۱۱ = واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی

برنامه شماره ۴۱۲ = تنظیم زمان مکث

برنامه شماره ۴۱۳ = تنظیم زمان FLASH

برنامه شماره ۴۱۴ = تعیین زمان قطع خط شهری

برنامه شماره ۴۱۵ = فعال کردن سیگنال کنترل کننده بخش مکالمه از یک ارتباط مکالمات برقرار شده از داخل ) CPC

برنامه شماره ۴۱۷ = واگذاری نام برای هر کدام از خطوط شهری

برنامه شماره ۴۳۰ = قرار دادن هر کدام از خطوط DIDITIE در یک شکل خاص

برنامه شماره ۴۳۱ = تعیین و واگذاری روش ورود خطوط DIDITIE

برنامه شماره ۴۳۲ = تعیین و واگذاری روش خروج خطوط DID/ TIE

برنامه شماره ۴۳۳ = کم کردن ارقامی از اول شماره خطوط DID/ITIE

برنامه شماره ۴۳۴ = اضافه کردن شماره به اول شماره خط DID/ITIE

برنامه شماره ۴۳۵ = تعيين مدت زمان انتظار سیستم جهت تائید وجود سیگنال Wink در خط DID

برنامه شماره ۴۳۶ = انتقال دادن زنگ ورود خط شهری به خط تای

برنامه شماره ۴۳۷ = انتقال دادن خط TIE به خط شهری

برنامه شماره ۴۳۸ = انتقال دادن خط TIE به خط TIE

برنامه شماره ۴۳۹ = تنظیم میزان امنیت در سیستم TIE

برنامه شماره ۴۴۰ = ترتیب جستجوی خط

برنامه شماره ۴۴۱ = انتخاب دو سیمه و یا چهار سیمه بودن خط TIE

برنامه شماره ۴۴۲ = تنظیم سطح انتقال صدا در خطوط TIE

برنامه شماره ۴۴۳ = تنظیم سطح دریافت صدا در خطوط TIE

برنامه شماره ۴۵۸-۴۵۷ = اختصاص دادن هر خط شهری به یک گروه در سرویس نهار / استراحت

برنامه شماره ۵۰۱-۵۰۰ = تعیین سطح هر کدام از کلاسها در شیفتهای روز و شب

برنامه شماره ۵۰۲ = تعیین کلاس کار فعال برای تایمر

برنامه شماره ۵۰۳ = تعیین کلاس کار فعال برای برنامه انتقال مکالمه به خط شهری

برنامه شماره ۵۰۴ = تعیین کلاس کار فعال برای برنامه فرستادن مکالمه به خط شهری

برنامه شماره ۵۰۵ = امکان ورود به مکالمه در حال انجام (روی خط رفتن)

برنامه شماره ۵۰۶ = عدم اجازه به اجرا شدن برنامه ورود به مکالمه در حال انجام

برنامه شماره ۵۰۷ = لغو کردن برنامه ” مزاحم نشوید”

برنامه شماره ۵۰۸ = تعيين الزام وارد کردن کد اعتباری (چه موقعی کد اعتباری را باید وارد کنیم)

برنامه شماره ۵۰۹ = فعال کردن برنامه صحبت کردن با داخلی مشغول از طریق بلند گوی تلفن

برنامه شماره ۵۱۰ = امکان تغییر شیفتهای کاری به طور دستی

برنامه شماره ۵۱۱ = تعیین سطح داخلی برنامه دهنده به سیستم

برنامه شماره ۶۰۰ = فعال کردن خروجی اضافی برای تلفنهای دیجیتال

برنامه شماره ۶۰۱ = تعیین کلاس کار داخليها

برنامه شماره ۶۰۲ = گروه بندی داخلیها

برنامه شماره ۶۰۳ = تعيين و واگذاری امتیاز زنگ خط شهری در شیفت روز

برنامه شماره ۶۰۴ = تعيين و واگذاری امتیاز زنگ خط شهری در شیفت شب

برنامه شماره ۶۰۵ = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خط شهری در شیفت روز

برنامه شماره ۶۰۶ = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خط شهری در شیفت شب

برنامه شماره ۶۰۹ = تعیین و واگذاری شماره صندوق صوتی برای هر داخلی

برنامه شماره ۶۱۰ = انتخاب حالت ضبط مکالمه در برنامه گوش دادن به پیغام در حال ضبط LCS

برنامه شماره ۶۱۹ = تعیین تعداد زنگهای تلفن ؛ قبل از فرستاده شدن مکالمه به داخلی دیگر ؛ در صورت جواب داده نشدن

برنامه شماره ۶۲۰ = تعيين داخلیهای گروههای سرویس نهار / استراحت

برنامه شماره ۶۲۱ = خروجی برای تلفن اختصاصی بی سیم پاناسونیک

برنامه شماره ۸۰۰ = انتخاب مواردی که باید در برنامه ضبط جزئیات مکالمه (SMDR) چاپ شود

برنامه شماره ۸۰۱ = تنظیم کاغذ چاپگر در برنامه ضبط جزئیات مکالمه (SMDR)

برنامه شماره ۸۰۲ = گزارش کلی گرفتن از برنامه های سیستم

برنامه شماره ۸۰۳ = انتخاب منبع موزیک داخلی برای حالتهای موزیک متن و هلد

برنامه شماره ۸۰۴ = پخش موزیک متن از سیستم پیج خارجی

برنامه شماره ۸۰۵ = فعال کردن و یا غیر فعال کردن فرستاده شدن صدای بوق تائید ؛ در سیستم پیج خارجی

برنامه های شماره ۸۰۶ / ۸۰۷ = تنظیم جزئیات مربوط به چاپگر در برنامه ضبط جزئیات مکالمه (SMDR)

برنامه شماره ۸۰۹ = تنظیم میزان امنیت در سیستم دیزا

برنامه شماره ۸۱۰ = فعال کردن سیستم شناسائی سیگنال تون در پایان مکالمه خط شهری – به خط شهری در سیستم دیزا

برنامه شماره ۸۱۲ = تكرار سیگنالهای تون در مکالمه خط شهری – به خط شهری در سیستم دیزا DISA

برنامه شماره ۸۱۳ = واگذاری شماره های شناور (متغیر)

برنامه شماره ۸۱۴ = تعیین نوع مودم استاندارد؛ در برنامه ضبط جرئیات مکالمه

برنامه شماره ۸۱۵ = ذخیره کردن کد خاص برای داخلیها در سیستم دیزا با حالت with AA

برنامه شماره ۸۱۶ = حالت خروجی در برنامه ضبط جزئیات مکالمه

برنامه شماره ۸۱۷ = تنظیم سرعت سیگنال برای کارتهایKX – TD197 / KX – TD198 ( کارتهای کنترل از راه دور )

برنامه شماره ۹۹۰ = اطلاعات اضافی سیستم

برنامه شماره ۹۹۱ = اطلاعات اضافی کلاس کار داخليها


4.9 (97.14%) 14 رای[s]

شاید این مطالب را نیز بپسندید

تلفن داخلی بدون سانترال
تعداد بازدید: 57
حتما شما هم با دستگاه سانترال و امکانات آن آشنا هستید. سانترال دستگاهی مخابراتی است که خطوط شهری را در خود جمع کرده و تعدادی خطوط داخلی ارائ...
تلفن بیسیم دکت چیست؟
تعداد بازدید: 45
 امروزه یکی از پر کاربردترین وسیله های ارتباطی، تلفن است. در محیط های اداری عموما از تلفن های رومیزی جهت ارتباطات استفاده می شود. اما اگر مو...
برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت سوم)...
تعداد بازدید: 259
آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ در دو پست قبلی آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت اول) و آموزش برنامه ریزی سانترال 1232 (قسمت دوم) را در ا...
تلفن سانترال پاناسونیک
محصولات پاناسونیک
دستگاه سانترال


 • رسول در تاریخ پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸گفته است:

  باسلام
  سانترال ۱۲۳۲ ضبط پیغام با چه کدی هست
  انتخاب روی یک خط شهری
  و انتخاب بر روی داخلیها

  • ebrahimi در تاریخ شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸گفته است:

   سلام. می تونید قسمت های دیگه برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ رو بخونید.

 • رسول در تاریخ شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸گفته است:

  سلام
  BEXT digital super hybrid system باکس اول
  BEXT digital super hybrid system باکس دوم
  ۴CO digital super hybrid system باکس سوم

‌‌سیستمهای سانترال

سیستمهای سانترال

دستگاه فکس‌‌

فکس حرارتی ، کاربنی و لیزری

دوربین‌‌های مداربسته

دوربین های تحت شبکه (IP)

ویدیو پرژکتور ‌‌

ویدئو پروژکتور پاناسونیک

تلفن های زیمنس

تلفن گیگاست زیمنس

دوره های آموزشی

ثبت نام دوره های آموزشی