برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت چهارم)

در سه پست قبلی آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت اول) و آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت دوم) و آموزش برنامه ریزی سانترال 1232 (قسمت سوم) را در اختیار شما کاربران قرار دادیم. در این مطلب قصد داریم ادامه آموزش برنامه ریزی این دستگاه سانترال قدیمی را در اختیار شما قرار دهیم.

کد های برنامه ریزی سانترال 1232

برنامه شماره 000 = تنظیم تاریخ و ساعت

برنامه شماره 001 = ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم

برنامه شماره 002 = واگذاری نام برای شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه مرکزی سیستم

برنامه شماره 003 = تعيين و واگذاری شماره داخلی

برنامه شماره 004 = تعیین نام برای داخلیها

برنامه شماره 005 = تغییر کاربردهای دکمه خط شهری بر روی تلفنهای اختصاصی پاناسونیک وصل شده به داخلی مدیر سیستم

برنامه شماره 006 = تعیین و واگذاری داخلی مدیر / اپراتور

برنامه شماره 007 = تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS و یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با کنسول DSS

برنامه شماره 008 = پیغام عدم حضور

برنامه شماره 009 = ذخیره کردن شماره داخلی تک رقمی (برای شماره گیری سریع)

برنامه شماره 014 = واگذاری نام برای هر کدام از صندوقهای صوتی

برنامه شماره 015 = مدیریت بودجه

برنامه شماره 017 = ذخیره کردن کدهای امنیتی دیزا (DISA) و خط تای

برنامه شماره 100 = تغییر دادن پیش شماره های داخلی و کدهای امکانات سیستم

برنامه شماره 101 = نحوه تغییر سرویس شیفت روز / شب

برنامه شماره 102 = زمان شروع سرویس شیفت روز/شب

برنامه شماره 103 = تعيين گروهی از خطوط شهری که در هنگام وارد کردن کد دسترسی به خطوط شهری ، قابل تصرف باشند

برنامه شماره 105 = کد های اعتباری

برنامه شماره 106 = فعال کردن گروه جستجو وتعيين نوع جستجو

برنامه شماره 107 = رمز عبور سیستم

برنامه شماره 108 = هلد شدن اتوماتیک خط شهری با فشار دادن دکمه DSS و یا دکمه خط شهری دیگر

برنامه شماره 109 = تعیین نوع کارتی که به سه ناحیه اضافی دستگاه وصل می شود

برنامه شماره 110 = واگذاری کد برای شماره های که از سرویس کالر آی دی فرستاده می شوند

برنامه شماره 111 = واگذاری نام برای کدهای (شماره تلفنهای که در برنامه شماره 110 ذخیره شده اند)

برنامه شماره 113 = تنظيم کردن کدهای تعیین وضعیت کننده داخلیها برای دستگاه پردازش صوتی به وسیله سیگنالهای تون

برنامه شماره 114 = تنظیم کردن سیگنالهای تون فرمان دهنده به صندوق صوتی

برنامه شماره 115 = تنظیم کردن ساعت

برنامه شماره 116 = نمایش دادن ورژن ROM دستگاه

برنامه شماره 117 = تعیین کردن داخلی مرتبط با خروجی دستگاه پردازش صوتی (VPS)

برنامه شماره 118= تعیین کردن شماره برای خروجیهای دستگاه پردازش صوتی

برنامه شماره 119= قرار دادن هر کدام از صندوقهای صوتی در یک گروه

برنامه شماره 120 = رمز عبور برای کاربران سیستم ( استفاده کننده های از سیستم )

برنامه شماره 121 = تعیین رمز عبور برای سرویس کلاس کار سیار

برنامه شماره 122 = تعيين داخلی رزرو برای گروه UCD

برنامه شماره 123 = جدول زمانی گروه UCD

برنامه شماره 124 = تعیین و واگذاری شماره داخلیهای مجازی

برنامه شماره 125 = تعيين کدهای بین شهری در سیستم کالر آی دی ( Caller ID)

برنامه شماره 127 = تغییرات ضبط کدهای بین المللی در سیستم کالر آی دی

برنامه شماره 128 = کد باکس

برنامه شماره 130 = تعیین یکی از داخليها به عنوان خروجی کنترل برای کارت پیغام انتظار

برنامه شماره 131 = تعیین الگوی روشن شدن لامپ دکمه MESSAGE

برنامه شماره 132 = تنظیم کردن شماره های خروجی کارت MESSAGE

برنامه شماره 134 = سرویس هتلی – کنترل وضیعت اتاق

برنامه شماره 135 = تعیین نحوه کار کرد DID

برنامه شماره 136 = تعيين و ذخیره کردن شماره DID

برنامه های شماره 137 و 138 = تعیین مقصد مکالمه DID در روز و در شب

برنامه شماره 139 = تعیین نام برای هر کدام از شماره های DID

برنامه شماره 141 = تعیین نقطه اعشاری برای نرخ شارژ مکالمه

برنامه شماره 142 = تعیین نرخ شارژ مکالمه

برنامه شماره 143 = تعین نحوه نمایش شارژ

برنامه شماره 144= تعیین واحد پول

برنامه شماره 148 = فعال بودن حالت بلند گو در حین مکالمه با گوشی

برنامه شماره 150 = سرویس نهار / ساعت شروع و پایان

برنامه شماره 151 = سرویس استراحت / ساعت شروع و پایان

برنامه شماره 152 = تعيين داخلی مجاز برای دیدن و یا پاک کردن اطلاعات مربوط به نرخ شارژ

برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت چهارم)

برنامه شماره 153 = تعیین کد ورود به حالت کنترل نرخ شارژ ( مشاهده و یا پاک کردن )

برنامه شماره 200 = تنظیم زمان یاداوری خط هلد شده

برنامه شماره 201 = تنظیم زمان یاداوری خط منتقل شده

برنامه شماره 202 = تنظیم زمان بازگشت خط فرستاده شده – بعد از جواب داده نشدن

برنامه شماره 203 = تنظیم زمان تغییر مسیر

برنامه شماره 204 = تنظیم زمان تاخیر برای برنامه شماره گیری با برداشتن گوشی ( خط فوری )

برنامه شماره 205 = تنظیم مدت زمان مکالمه برای داخلیهایی که برنامه تایمر برای آنها فعال شده است

برنامه شماره 206 = تنظیم مدت زمان مکالمه خط شهری – به خط شهری

برنامه شماره 207 = زمان شروع شماره گیری

برنامه شماره 208 = حد اکثر فاصله زمانی ما بين ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر و دو صفر استثناء شده

برنامه شماره 209 = انتخاب تعداد دفعات تکرار ، در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک

برنامه شماره 210 = انتخاب زمان وقفه مابین دفعات تکرار اتوماتیک

برنامه شماره 211 = زمان شروع شماره گیری

برنامه شماره 212 = تنظیم شروع محاسبه مدت زمان مکالمه

برنامه شماره 213 = تنظیم زمان تاخیر در جواب گویی از طریق سیستم دیزا

برنامه شماره 215 = تنظیم مدت زمان پیغام ارسالی

برنامه شماره 214 = طولانی کردن مدت مکالمه خط شهری به خط شهری از طریق سیستم دیزا

برنامه شماره 216 = تعیین فاصله زمانی ارسال شدن پیغام انتظار برای تلفنهای معمولی )

برنامه شماره 217 = مدت زمان زنگ زدن سیستم در حالت زنگ ساعت

برنامه شماره 218 = تنظیم زمان انتظار سیستم دیزا برای ورود رقم دوم

برنامه شماره 219 = تنظیم زمان یاداوری خط پارک شده

برنامه شماره 220 = تنظیم زمان انتظار سیستم برای وارد شدن اولین شماره و شماره های بعدی در سیستم تای لاین

برنامه شماره 300 = محدودیت شماره گیری به وجود و یا عدم وجود محدودیت برای شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه مرکزی

برنامه های شماره 305-301 = محدودیت شماره گیری – تعیین ارقامی که باید در کلاس کار های 2 الى 6 محدود شوند

برنامه های شماره 310-306 = محدودیت شماره گیری – تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس های 2 الى 6 استثناء شوند

برنامه شماره 311 = واگذاری کدهای مخصوص کریر های مخابراتی

برنامه شماره 332 = انتخاب محل الحاق جدول اضافی در سیستم یک صفر و یا دو صفر بند

برنامه شماره 333 = ذخیره کردن شماره تلفن در جدول اضافی

برنامه شماره 334 = تعیین و واگذاری شماره تلفنهای اضطراری

برنامه شماره 340 = جدول مسیر خط تای لاین

برنامه شماره 341 = واگذاری ارقام کم شده /شماره های اضافه شده در خط تای لاین

برنامه شماره 400 = وصل کردن خط شهری به سیستم

برنامه شماره 401 = تعیین و واگذاری هر کدام از خطوط شهری در یک گروه

برنامه شماره 402 = تعیین سیستم شماره گیری

برنامه شماره 403 = انتخاب سرعت پالسها در سیستم شماره گیری پالس

برنامه شماره 404 = تنظیم زمان سیگنالهای تون

برنامه شماره 405 = فعال کردن سیگنال کنترل کننده بخش مکالمه از یک ارتباط (مكالمات وارد شونده ) CPC

برنامه شماره 406 = فعال و یا غیر فعال کردن سرویس کالر آی دی

برنامه شماره 407 = اختصاصی کردن زنگ خط شهری برای یک داخلی در شیفت روز (DIL)

برنامه شماره 408 = اختصاصی کردن زنگ خط شهری برای یک داخلی در شیفت شب (DIL)

برنامه شماره 410-409 = تعيين داخلی برای تغییر مسیر خط در شیفت روز و شب

برنامه شماره 411 = واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی

برنامه شماره 412 = تنظیم زمان مکث

برنامه شماره 413 = تنظیم زمان FLASH

برنامه شماره 414 = تعیین زمان قطع خط شهری

برنامه شماره 415 = فعال کردن سیگنال کنترل کننده بخش مکالمه از یک ارتباط مکالمات برقرار شده از داخل ) CPC

برنامه شماره 417 = واگذاری نام برای هر کدام از خطوط شهری

برنامه شماره 430 = قرار دادن هر کدام از خطوط DIDITIE در یک شکل خاص

برنامه شماره 431 = تعیین و واگذاری روش ورود خطوط DIDITIE

برنامه شماره 432 = تعیین و واگذاری روش خروج خطوط DID/ TIE

برنامه شماره 433 = کم کردن ارقامی از اول شماره خطوط DID/ITIE

برنامه شماره 434 = اضافه کردن شماره به اول شماره خط DID/ITIE

برنامه شماره 435 = تعيين مدت زمان انتظار سیستم جهت تائید وجود سیگنال Wink در خط DID

برنامه شماره 436 = انتقال دادن زنگ ورود خط شهری به خط تای

برنامه شماره 437 = انتقال دادن خط TIE به خط شهری

برنامه شماره 438 = انتقال دادن خط TIE به خط TIE

برنامه شماره 439 = تنظیم میزان امنیت در سیستم TIE

برنامه شماره 440 = ترتیب جستجوی خط

برنامه شماره 441 = انتخاب دو سیمه و یا چهار سیمه بودن خط TIE

برنامه شماره 442 = تنظیم سطح انتقال صدا در خطوط TIE

برنامه شماره 443 = تنظیم سطح دریافت صدا در خطوط TIE

برنامه شماره 458-457 = اختصاص دادن هر خط شهری به یک گروه در سرویس نهار / استراحت

برنامه شماره 501-500 = تعیین سطح هر کدام از کلاسها در شیفتهای روز و شب

برنامه شماره 502 = تعیین کلاس کار فعال برای تایمر

برنامه شماره 503 = تعیین کلاس کار فعال برای برنامه انتقال مکالمه به خط شهری

برنامه شماره 504 = تعیین کلاس کار فعال برای برنامه فرستادن مکالمه به خط شهری

برنامه شماره 505 = امکان ورود به مکالمه در حال انجام (روی خط رفتن)

برنامه شماره 506 = عدم اجازه به اجرا شدن برنامه ورود به مکالمه در حال انجام

برنامه شماره 507 = لغو کردن برنامه ” مزاحم نشوید”

برنامه شماره 508 = تعيين الزام وارد کردن کد اعتباری (چه موقعی کد اعتباری را باید وارد کنیم)

برنامه شماره 509 = فعال کردن برنامه صحبت کردن با داخلی مشغول از طریق بلند گوی تلفن

برنامه شماره 510 = امکان تغییر شیفتهای کاری به طور دستی

برنامه شماره 511 = تعیین سطح داخلی برنامه دهنده به سیستم

برنامه شماره 600 = فعال کردن خروجی اضافی برای تلفنهای دیجیتال

برنامه شماره 601 = تعیین کلاس کار داخليها

برنامه شماره 602 = گروه بندی داخلیها

برنامه شماره 603 = تعيين و واگذاری امتیاز زنگ خط شهری در شیفت روز

برنامه شماره 604 = تعيين و واگذاری امتیاز زنگ خط شهری در شیفت شب

برنامه شماره 605 = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خط شهری در شیفت روز

برنامه شماره 606 = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خط شهری در شیفت شب

برنامه شماره 609 = تعیین و واگذاری شماره صندوق صوتی برای هر داخلی

برنامه شماره 610 = انتخاب حالت ضبط مکالمه در برنامه گوش دادن به پیغام در حال ضبط LCS

برنامه شماره 619 = تعیین تعداد زنگهای تلفن ؛ قبل از فرستاده شدن مکالمه به داخلی دیگر ؛ در صورت جواب داده نشدن

برنامه شماره 620 = تعيين داخلیهای گروههای سرویس نهار / استراحت

برنامه شماره 621 = خروجی برای تلفن اختصاصی بی سیم پاناسونیک

برنامه شماره 800 = انتخاب مواردی که باید در برنامه ضبط جزئیات مکالمه (SMDR) چاپ شود

برنامه شماره 801 = تنظیم کاغذ چاپگر در برنامه ضبط جزئیات مکالمه (SMDR)

برنامه شماره 802 = گزارش کلی گرفتن از برنامه های سیستم

برنامه شماره 803 = انتخاب منبع موزیک داخلی برای حالتهای موزیک متن و هلد

برنامه شماره 804 = پخش موزیک متن از سیستم پیج خارجی

برنامه شماره 805 = فعال کردن و یا غیر فعال کردن فرستاده شدن صدای بوق تائید ؛ در سیستم پیج خارجی

برنامه های شماره 806 / 807 = تنظیم جزئیات مربوط به چاپگر در برنامه ضبط جزئیات مکالمه (SMDR)

برنامه شماره 809 = تنظیم میزان امنیت در سیستم دیزا

برنامه شماره 810 = فعال کردن سیستم شناسائی سیگنال تون در پایان مکالمه خط شهری – به خط شهری در سیستم دیزا

برنامه شماره 812 = تكرار سیگنالهای تون در مکالمه خط شهری – به خط شهری در سیستم دیزا DISA

برنامه شماره 813 = واگذاری شماره های شناور (متغیر)

برنامه شماره 814 = تعیین نوع مودم استاندارد؛ در برنامه ضبط جرئیات مکالمه

برنامه شماره 815 = ذخیره کردن کد خاص برای داخلیها در سیستم دیزا با حالت with AA

برنامه شماره 816 = حالت خروجی در برنامه ضبط جزئیات مکالمه

برنامه شماره 817 = تنظیم سرعت سیگنال برای کارتهایKX – TD197 / KX – TD198 ( کارتهای کنترل از راه دور )

برنامه شماره 990 = اطلاعات اضافی سیستم

برنامه شماره 991 = اطلاعات اضافی کلاس کار داخليها

سانترال پاناسونیک
محصولات پاناسونیک
کارت سانترال پاناسونیک
دستگاه سانترال
5 نظرات
 1. رسول می گوید

  باسلام
  سانترال 1232 ضبط پیغام با چه کدی هست
  انتخاب روی یک خط شهری
  و انتخاب بر روی داخلیها

  1. ebrahimi می گوید

   سلام. می تونید قسمت های دیگه برنامه ریزی سانترال 1232 رو بخونید.

 2. رسول می گوید

  سلام
  BEXT digital super hybrid system باکس اول
  BEXT digital super hybrid system باکس دوم
  4CO digital super hybrid system باکس سوم

 3. هادی می گوید

  سلام
  دستگاه سانترال 1232 میخواهم راه اندازی کنم 48 خط داخلی دارد .خط هاش کاملا قاطی هست با کد 109 وارد شدم ولی نتونستم تنظیم کنم در صورت امکان کمک کنید با تشکر

 4. محکمی می گوید

  سلام
  ممنون از لطف شما
  خیلی عالی هستن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code