خانه » مراکز تلفن سانترال » شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز منطقه ۸ مخابراتی استان تهران

شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز منطقه ۸ مخابراتی استان تهران

مخابرات استان تهران

شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز منطقه ۸ مخابراتی استان تهران

شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز منطقه ۸ مخابراتی استان تهران

اداره كل مخابرات منطقه هشت تهران

نشاني:‌ خ آيت‌ا… طالقاني، نرسيده به بهار،‌ روبروي بيمارستان ۵۰۲ ارتش

رديف

مركز مخابرات

سمت سازماني

تلفن تماس

پيش‌شماره‌ها

نشاني

۱

اداره كل مخابرات منطقه ۸ تهران

مديركل

۸۸۳۰۳۳۳۳

۸۸۸۳۱۱۱۱

…………

خ آيت‌ا… طالقاني،‌ نرسيده به بهار،‌ روبروي بيمارستان ۵۰۲ ارتش

۲

مرکز مخابرات شهدای هفت تير

رييس مركز

۸۸۳۱۱۱۱۱

۸۸۳۲-۸۸۳۱-۸۸۳۰-۸۸۸۲

۸۸۳۸-۸۸۸۴-۸۸۸۱-۸۸۳۴

۸۸۲۰-۸۸۴۹-۸۸۸۶-۸۸۵۹-۸۸۱۴

خ مفتح جنوبي،‌ ك تور،‌ تقاطع گيتي. پ ۸

امور مشتركين

۲-۸۸۳۱۰۵۵۱

۳

مرکز مخابرات شهيد مدنی

رييس مركز

۸۸۹۶۱۱۱۱

۸۸۹۶-۸۸۹۵-۸۸۳۹-۸۸۹۹

۸۸۹۸-۸۸۹۷

خ ولي‌عصر،‌ خ زرتشت، پشت بيمارستان مهر،‌ نبش خ چهاردهم

امور مشتركين

۸۸۹۹۹۷۰۰

۴

مرکز مخابرات شهيد رجايي

رييس مركز

۸۸۹۰۱۱۱۱

۸۸۹۰-۸۸۸۹-۸۸۸۰-۸۸۹۳

۸۸۹۲-۸۸۹۱-۸۸۹۵-۸۸۹۴

۸۸۲۲-۸۸۴۹-۸۸۳۸

خ كريم‌خان زند،‌ بعد از چهارراه حافظ،‌ خ شهيد گلابي

امور مشتركين

۸۸۹۲۱۰۰۲-۸۸۹۰۶۱۱۴

۵

مرکز مخابرات شهيد بهشتي

رييس مركز

۸۸۴۰۱۱۱۱

۸۸۴۲-۸۸۴۱-۸۸۴۰-۸۸۴۵

۸۸۴۴-۸۸۴۳-۸۸۴۸-۸۸۴۷

۸۸۴۶-۸۸۴۹-۸۸۱۴

خ شهيد قدوسي،‌ نبش خ امجدي‌منش

امور مشتركين

۸۸۴۷۷۳۷۵-۸۸۴۷۷۶۰۰

۸۸۴۵۸۰۲۰-۸۸۴۰۸۰۲۰

۶

مرکز مخابرات قدس

رييس مركز

۸۸۰۰۱۱۱۱

۸۸۰۲-۸۸۰۱-۸۸۰۰-۸۸۶۳

۸۸۲۵-۸۸۳۳-۸۸۴۹-۸۸۲۲

انتهاي خ كارگر شمالي،روبروي خ ۱۴ جنب كوي دانشگاه

امور مشتركين

۸۸۰۱۵۰۷۰-۸۸۰۱۵۰۱۵

۷

مرکز مخابرات شيخ فضل ا… نوری

رييس مركز

۸۸۰۳۱۱۱۱

۸۸۰۵-۸۸۰۴-۸۸۰۳-۸۸۲۱

۸۸۰۶-۸۸۶۲-۸۸۶۱-۸۸۶۰

ميدان ونك،‌ خ ملاصدرا خ شيخ‌بهايي جنوبي، جنب‌ آتش‌نشاني

امور مشتركين

۸۸۲۱۹۱۰۰-۸۸۲۱۹۱۰۱

۸

مرکز مخابرات مرحوم نهری

رييس مركز

۸۸۰۸۱۱۱۱

۸۸۰۹-۸۸۰۸-۸۸۰۷-۸۸۲۸

۸۸۳۷-۸۸۳۶-۸۸۵۸-۸۸۵۷

۸۸۵۶-۸۸۶۹-۸۸۶۸-۸۸۵۹

شهرك قدس،‌ فاز ۲ خيابان هرمزان

امور مشتركين

۸۸۳۷۲۷۳۷-۸۸۰۷۷۵۷۲

۹

مرکز مخابرات شهيد نصرالهی

رييس مركز

۸۸۲۷۱۱۱۱

۸۸۲۵-۸۸۲۴-۸۸۲۳-۸۸۲۸

۸۸۲۷-۸۸۲۶-۸۸۳۸-۸۸۴۸

بزرگراه جلال آل احمد جنب آتش‌نشاني، خ شهيد ناظريان قمي

امور مشتركين

۸۸۲۷۲۷۴۴-۸۸۲۵۷۱۲۱

۱۰

مرکز مخابرات شهيد مطهری

رييس مركز

۸۸۷۰۱۱۱۱

۸۸۱۰-۸۸۷۰-۸۸۵۵-۸۸۳۸

۸۸۷۲-۸۸۷۱-۸۸۴۸-۸۸۵۴

۸۸۴۹

خ وليعصر،‌ بين خيابان شهيد مطهري و شهيد بهشتي

امور مشتركين

۸۸۷۰۶۹۱۵-۸۸۷۰۶۹۱۳

۱۱

مرکز مخابرات آزادگان

رييس مركز

۸۸۷۳۱۱۱۱

۸۸۵۲-۸۸۵۱-۸۸۵۰-۸۸۷۳

۸۸۵۴-۸۸۵۳-۸۸۷۶-۸۸۷۵

۸۸۷۴-۸۸۴۹-۸۸۱۷

خ شهيد بهشتي،‌ ميدان تختي اول خ شهيد صابونچي،‌ ك دوم

امور مشتركين

۸۸۵۳۱۰۴۱

۱۲

مرکز مخابرات شهيد کلانتری

رييس مركز

۸۸۸۸۱۱۱۱

۸۸۶۶-۸۸۶۵-۸۸۶۴-۸۸۷۸

۸۸۷۷-۸۸۶۷-۸۸۸۵-۸۸۷۹

۸۸۱۹-۸۸۲۰ – ۸۸۸۸- ۸۸۸۷

خ گاندي نبش ك هفدهم

امور مشتركين

۸۸۸۸۵۰۳۳-۸۸۸۸۷۷۱۵


4 (80%) 2 رایs


  ‌‌سیستمهای سانترال

  سیستمهای سانترال

  دستگاه فکس‌‌

  فکس حرارتی ، کاربنی و لیزری

  دوربین‌‌های مداربسته

  دوربین های تحت شبکه (IP)

  ویدیو پرژکتور ‌‌

  ویدئو پروژکتور پاناسونیک

  تلفن های زیمنس

  تلفن گیگاست زیمنس

  دوره های آموزشی

  ثبت نام دوره های آموزشی