خانه » شرکت ایده آل گستر » شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز منطقه ۶ مخابراتی استان تهران

شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز منطقه ۶ مخابراتی استان تهران

مخابرات استان تهران

شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز منطقه ۶ مخابراتی استان تهران

اداره كل مخابرات منطقه شش تهران

نشاني:‌ خيابان ولي‌عصر (عج)‌،‌ خيابان نوفل‌ لوشاتو (فرانسه)،‌ روبروي كلينيك شهيد حيدري،‌ پ ۸۵

رديف

مركز مخابرات

سمت سازماني

تلفن تماس

پيش‌شماره‌ها

نشاني

۱

اداره كل مخابرات منطقه ۶ تهران

مديركل

۶۶۴۱۸۸۸۸

۶۶۴۱۹۹۹۹

…..

خيابان ولي‌عصر (عج)‌،‌ خيابان نوفل‌ لوشاتو (فرانسه)،‌ روبروي كلينيك شهيد حيدري

۲

مرکز مخابرات مالک اشتر

رييس مركز

۶۶۸۷۱۱۱۱

۶۶۳۶-۶۶۳۵

۶۶۸۴-۶۶۸۳-۶۶۳۸-۶۶۳۷

۶۶۸۹-۶۶۶۷-۶۶۱۹-۶۶۸۵

۶۶۸۶-۶۶۸۷-۶۶۸۸

خ امام خميني، بين كارون و قصرالدشت

امور مشتركين

۶۶۸۹۹۹۹۰-۶۶۸۳۴۰۴۰

۳

مرکز مخابرات شهيد محسنيان

رييس مركز

۶۶۸۰۱۱۱۲-۶۶۸۰۱۱۱۱

۶۶۸۰-۶۶۷۹-۶۶۷۸-۶۶۸۲

۶۶۸۱-۶۶۳۹

شادآباد – خيابان هفده شهريور

خ شهداي صنايع فلزي

امور مشتركين

۶۶۷۸۷۸۳۳

۴

مرکز مخابرات ابوذر

رييس مركز

۲-۶۶۶۹۱۱۱۱

۶۶۶۳۱۱۱۱

۶۶۱۹-۶۶۶۱-۶۶۶۰-۶۶۶۴

۶۶۶۳-۶۶۶۲-۶۶۶۹-۶۶۶۶

۶۶۶۵-۶۶۶۷-۶۶۶۸-۶۶۲۸

سه‌راه آذري،‌ ۲۰ متري شمشيري

امور مشتركين

۶۶۶۹۴۴۴۴-۶۶۶۲۴۴۴۴

۵

مرکز مخابرات توحيد

رييس مركز

۶۶۹۰۱۱۱۱-۶۶۹۴۱۱۱۱

۶۶۵۶-۶۶۴۳-۶۶۴۲-۶۶۹۰-۶۶۵۹-۶۶۵۸-۶۶۹۳-۶۶۹۲

۶۶۹۱-۶۶۵۷-۶۶۹۴

خ آزادي،‌ خ اسكندري شمالي، كوچه خازني

امور مشتركين

۶۶۴۲۸۰۱۰-۶۶۴۲۰۹۰۹

۶

مرکز مخابرات حافظ

رييس مركز

۱۲-۶۶۷۵۹۵۱۱

۶۶۷۲-۶۶۷۱-۶۶۷۰-۶۶۷۵

۶۶۷۴-۶۶۷۳-۶۶۳۴-۶۶۷۶

خ جمهوري، تقاطع حافظ، روبروي سازمان بورس اوراق بهادار، كوچه سيمي

امور مشتركين

۶۶۷۲۲۸۲۵

۶-۶۶۷۵۹۵۰۴

۷

مرکز مخابرات دانشگاه

رييس مركز

۶۶۴۹۴۹۴۹-۶۶۹۶۳۳۳۳

۶۶۴۱۱۱۱۱

۶۶۴۶-۶۶۴۱-۶۶۴۰-۶۶۴۹-۶۶۴۸-۶۶۴۷-۶۶۹۷-۶۶۹۶

۶۶۹۶-۶۶۹۵-۶۶۹۸

وليعصر،‌ خ ش لبافي‌نژاد،‌ جنب بانك كشاورزي

امور مشتركين

۶۶۴۰۳۰۰۰-۶۶۴۷۷۷۴۱

۸

مرکز مخابرات شهيد بخششی

رييس مركز

۶۶۱۸۶۲۰۰-۶۶۲۵۱۱۱۱

۶۶۲۵-۶۶۱۸

۶۶۲۸-۶۶۲۶

جاده قديم كرج، خ خليج فارس خ ش بهشتي

امور مشتركين

۶۶۲۵۴۷۴۷-۶۶۱۸۷۶۰۰

۶۶۱۸۷۲۰۰

۹

مرکز مخابرات شهيد چمران

رييس مركز

۶۶۵۰۱۱۱۱-۶۶۵۱۱۱۱۱

۶۶۵۰-۶۶۵۱

۶۶۵۲-۶۶۵۵

۶۶۵۳-۶۶۵۶

ستارخان- خ يكم، دريان‌نو، مقابل مجتمع تجاري مفيد

امور مشتركين

۶۶۵۰۸۸۹۴

۶۶۵۰۳۲۴۵

۱۰

مرکز مخابرات شهيد فرداسدی

رييس مركز

۶۶۰۰۱۱۱۱

۶۶۰۰۱۱۱۲

۶۶۰۲-۶۶۰۱-۶۶۰۰

۶۶۰۵-۶۶۰۴-۶۶۰۳

۶۶۰۸-۶۶۰۷-۶۶۰۶

۶۶۰۹

خ آزادي، بعد از استاد‌معين

امور مشتركين

۶۶۰۴۲۲۲۸-۶۶۰۵۴۴۴۴

۶۶۰۰۶۰۹۰

۱۱

مرکز مخابرات شهيد کرمی

رييس مركز

۶۶۲۰۱۱۱۱-۶۶۲۹۱۱۱۱

-۶۶۲۲-۶۶۲۱-۶۶۲۰

۶۶۲۹-۶۶۲۴-۶۶۲۳-۶۶۳۱

۶۶۳۰-۶۶۳۲

شهرك ولي‌عصر، خ حيدري جنوبي، ميدان ياسر، شهيد كاكلي

امور مشتركين

۶۶۲۰۳۳۳۳-۶۶۲۲۳۶۶۰

۶۶۲۲۳۵۵۰

۱۲

مرکز مخابرات اداره مخابرات شهريار

رييس مركز

۶۵۲۲۳۲۳۲

۶۵۲۲-۶۵۲۳-۶۵۲۴-۶۵۲۵

۶۵۲۶-۶۵۲۷-۶۵۲۸-۶۵۲۹

۶۵۳۲-۶۵۳۳-۶۵۳۴-۶۵۳۵

۶۵۴۴-۶۵۴۵-۶۵۴۶-۶۵۵۱

۶۵۵۲-۶۵۵۳-۶۵۵۴-۶۵۵۵

۶۵۵۶-۶۵۵۷-۶۵۶۰-۶۵۶۱

۶۵۶۲-۶۵۶۳-۶۵۶۴-۶۵۶۸

۶۵۹۵-۶۵۹۶- ۶۵۷۶-۶۵۷۷

۶۵۷۲-۶۵۲۵ -۶۵۹۳

شهريار خ ولي‌عصر، چهارراه مخابرات خيابان شهيد بهشتي غربي

امور مشتركين

۶۵۲۴۰۱۹۰

۱۳

مرکز مخابرات اداره مخابرات ملارد

رييس مركز

۹و۶۵۵۸۵۰۰۸

۶۵۱۰-۶۵۱۱-۶۵۱۴-۶۵۱۵

۶۵۱۶-۶۵۱۷-۶۵۱۹-۶۵۴۳

۶۵۴۷-۶۵۵۸-۶۵۶۷-۶۵۷۲

۶۵۷۴-۶۵۵۹-۶۵۹۴-۶۵۹۹

ملارد،‌ بلوار رسول اكرم جنب اداره پست

امور مشتركين

۶۵۹۹۳۷۷۷

۶۵۵۸۴۰۱۰

 


این مطلب را ارزیابی کنید

شاید این مطالب را نیز بپسندید

نمایندگی تعمیرات سانترال
تعداد بازدید: 17
نمایندگی تعمیرات سانترال پاناسونیک دستگاه مرکز تلفن سانترال برای ایجاد یک شبکه تلفنی در یک شرکت مورد استفاده قرار می گیرد که در آن با به اش...
تعمیر سانترال پاناسونیک
تعداد بازدید: 15
تعمیر سانترال پاناسونیک با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات تغییرات چشمگیری کرده است. این روز ها برای هر کسب و کار کوچک تا بزرگی ارتباطات با مشتریا...
تعمیر دوربین مداربسته پاناسونیک...
تعداد بازدید: 8
تعمیرات دوربین مداربسته پاناسونیک استفاده از سیستم های مداربسته این روز ها برای اماکن عمومی و کسب و کار ها بسیار مرسوم است. همانطور که می د...
ویدیو پرژکتور پاناسونیک
تلفن سانترال پاناسونیک
دوربین مدار بسته پاناسونیک


  ‌‌سیستمهای سانترال

  سیستمهای سانترال

  دستگاه فکس‌‌

  فکس حرارتی ، کاربنی و لیزری

  دوربین‌‌های مداربسته

  دوربین های تحت شبکه (IP)

  ویدیو پرژکتور ‌‌

  ویدئو پروژکتور پاناسونیک

  تلفن های زیمنس

  تلفن گیگاست زیمنس

  دوره های آموزشی

  ثبت نام دوره های آموزشی