خانه » شرکت ایده آل گستر » شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز منطقه ۶ مخابراتی استان تهران

شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز منطقه ۶ مخابراتی استان تهران

مخابرات استان تهران

شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز منطقه ۶ مخابراتی استان تهران

اداره كل مخابرات منطقه شش تهران

نشاني:‌ خيابان ولي‌عصر (عج)‌،‌ خيابان نوفل‌ لوشاتو (فرانسه)،‌ روبروي كلينيك شهيد حيدري،‌ پ ۸۵

رديف

مركز مخابرات

سمت سازماني

تلفن تماس

پيش‌شماره‌ها

نشاني

۱

اداره كل مخابرات منطقه ۶ تهران

مديركل

۶۶۴۱۸۸۸۸

۶۶۴۱۹۹۹۹

…..

خيابان ولي‌عصر (عج)‌،‌ خيابان نوفل‌ لوشاتو (فرانسه)،‌ روبروي كلينيك شهيد حيدري

۲

مرکز مخابرات مالک اشتر

رييس مركز

۶۶۸۷۱۱۱۱

۶۶۳۶-۶۶۳۵

۶۶۸۴-۶۶۸۳-۶۶۳۸-۶۶۳۷

۶۶۸۹-۶۶۶۷-۶۶۱۹-۶۶۸۵

۶۶۸۶-۶۶۸۷-۶۶۸۸

خ امام خميني، بين كارون و قصرالدشت

امور مشتركين

۶۶۸۹۹۹۹۰-۶۶۸۳۴۰۴۰

۳

مرکز مخابرات شهيد محسنيان

رييس مركز

۶۶۸۰۱۱۱۲-۶۶۸۰۱۱۱۱

۶۶۸۰-۶۶۷۹-۶۶۷۸-۶۶۸۲

۶۶۸۱-۶۶۳۹

شادآباد – خيابان هفده شهريور

خ شهداي صنايع فلزي

امور مشتركين

۶۶۷۸۷۸۳۳

۴

مرکز مخابرات ابوذر

رييس مركز

۲-۶۶۶۹۱۱۱۱

۶۶۶۳۱۱۱۱

۶۶۱۹-۶۶۶۱-۶۶۶۰-۶۶۶۴

۶۶۶۳-۶۶۶۲-۶۶۶۹-۶۶۶۶

۶۶۶۵-۶۶۶۷-۶۶۶۸-۶۶۲۸

سه‌راه آذري،‌ ۲۰ متري شمشيري

امور مشتركين

۶۶۶۹۴۴۴۴-۶۶۶۲۴۴۴۴

۵

مرکز مخابرات توحيد

رييس مركز

۶۶۹۰۱۱۱۱-۶۶۹۴۱۱۱۱

۶۶۵۶-۶۶۴۳-۶۶۴۲-۶۶۹۰-۶۶۵۹-۶۶۵۸-۶۶۹۳-۶۶۹۲

۶۶۹۱-۶۶۵۷-۶۶۹۴

خ آزادي،‌ خ اسكندري شمالي، كوچه خازني

امور مشتركين

۶۶۴۲۸۰۱۰-۶۶۴۲۰۹۰۹

۶

مرکز مخابرات حافظ

رييس مركز

۱۲-۶۶۷۵۹۵۱۱

۶۶۷۲-۶۶۷۱-۶۶۷۰-۶۶۷۵

۶۶۷۴-۶۶۷۳-۶۶۳۴-۶۶۷۶

خ جمهوري، تقاطع حافظ، روبروي سازمان بورس اوراق بهادار، كوچه سيمي

امور مشتركين

۶۶۷۲۲۸۲۵

۶-۶۶۷۵۹۵۰۴

۷

مرکز مخابرات دانشگاه

رييس مركز

۶۶۴۹۴۹۴۹-۶۶۹۶۳۳۳۳

۶۶۴۱۱۱۱۱

۶۶۴۶-۶۶۴۱-۶۶۴۰-۶۶۴۹-۶۶۴۸-۶۶۴۷-۶۶۹۷-۶۶۹۶

۶۶۹۶-۶۶۹۵-۶۶۹۸

وليعصر،‌ خ ش لبافي‌نژاد،‌ جنب بانك كشاورزي

امور مشتركين

۶۶۴۰۳۰۰۰-۶۶۴۷۷۷۴۱

۸

مرکز مخابرات شهيد بخششی

رييس مركز

۶۶۱۸۶۲۰۰-۶۶۲۵۱۱۱۱

۶۶۲۵-۶۶۱۸

۶۶۲۸-۶۶۲۶

جاده قديم كرج، خ خليج فارس خ ش بهشتي

امور مشتركين

۶۶۲۵۴۷۴۷-۶۶۱۸۷۶۰۰

۶۶۱۸۷۲۰۰

۹

مرکز مخابرات شهيد چمران

رييس مركز

۶۶۵۰۱۱۱۱-۶۶۵۱۱۱۱۱

۶۶۵۰-۶۶۵۱

۶۶۵۲-۶۶۵۵

۶۶۵۳-۶۶۵۶

ستارخان- خ يكم، دريان‌نو، مقابل مجتمع تجاري مفيد

امور مشتركين

۶۶۵۰۸۸۹۴

۶۶۵۰۳۲۴۵

۱۰

مرکز مخابرات شهيد فرداسدی

رييس مركز

۶۶۰۰۱۱۱۱

۶۶۰۰۱۱۱۲

۶۶۰۲-۶۶۰۱-۶۶۰۰

۶۶۰۵-۶۶۰۴-۶۶۰۳

۶۶۰۸-۶۶۰۷-۶۶۰۶

۶۶۰۹

خ آزادي، بعد از استاد‌معين

امور مشتركين

۶۶۰۴۲۲۲۸-۶۶۰۵۴۴۴۴

۶۶۰۰۶۰۹۰

۱۱

مرکز مخابرات شهيد کرمی

رييس مركز

۶۶۲۰۱۱۱۱-۶۶۲۹۱۱۱۱

-۶۶۲۲-۶۶۲۱-۶۶۲۰

۶۶۲۹-۶۶۲۴-۶۶۲۳-۶۶۳۱

۶۶۳۰-۶۶۳۲

شهرك ولي‌عصر، خ حيدري جنوبي، ميدان ياسر، شهيد كاكلي

امور مشتركين

۶۶۲۰۳۳۳۳-۶۶۲۲۳۶۶۰

۶۶۲۲۳۵۵۰

۱۲

مرکز مخابرات اداره مخابرات شهريار

رييس مركز

۶۵۲۲۳۲۳۲

۶۵۲۲-۶۵۲۳-۶۵۲۴-۶۵۲۵

۶۵۲۶-۶۵۲۷-۶۵۲۸-۶۵۲۹

۶۵۳۲-۶۵۳۳-۶۵۳۴-۶۵۳۵

۶۵۴۴-۶۵۴۵-۶۵۴۶-۶۵۵۱

۶۵۵۲-۶۵۵۳-۶۵۵۴-۶۵۵۵

۶۵۵۶-۶۵۵۷-۶۵۶۰-۶۵۶۱

۶۵۶۲-۶۵۶۳-۶۵۶۴-۶۵۶۸

۶۵۹۵-۶۵۹۶- ۶۵۷۶-۶۵۷۷

۶۵۷۲-۶۵۲۵ -۶۵۹۳

شهريار خ ولي‌عصر، چهارراه مخابرات خيابان شهيد بهشتي غربي

امور مشتركين

۶۵۲۴۰۱۹۰

۱۳

مرکز مخابرات اداره مخابرات ملارد

رييس مركز

۹و۶۵۵۸۵۰۰۸

۶۵۱۰-۶۵۱۱-۶۵۱۴-۶۵۱۵

۶۵۱۶-۶۵۱۷-۶۵۱۹-۶۵۴۳

۶۵۴۷-۶۵۵۸-۶۵۶۷-۶۵۷۲

۶۵۷۴-۶۵۵۹-۶۵۹۴-۶۵۹۹

ملارد،‌ بلوار رسول اكرم جنب اداره پست

امور مشتركين

۶۵۹۹۳۷۷۷

۶۵۵۸۴۰۱۰

 


این مطلب را ارزیابی کنید


  ‌‌سیستمهای سانترال

  سیستمهای سانترال

  دستگاه فکس‌‌

  فکس حرارتی ، کاربنی و لیزری

  دوربین‌‌های مداربسته

  دوربین های تحت شبکه (IP)

  ویدیو پرژکتور ‌‌

  ویدئو پروژکتور پاناسونیک

  تلفن های زیمنس

  تلفن گیگاست زیمنس

  دوره های آموزشی

  ثبت نام دوره های آموزشی