مرور برچسب

دیجیتال

مفهوم فرکانس چیست؟

شاید شما در هنگام خرید وسایل الکترونیکی با عبارت فرکانس برخورد کنید و این سوال برای شما پیش بیاید که مفهوم فرکانس چیست؟ مفهوم فرکانس یک تعریف عمومی (General) دارد که عبارت است از:…