مرور رده

شبکه

معرفی انواع خطوط مخابراتی

صدا و صوت را می‌توان از نعمت‌های بزرگ خداوند دانست. انرژی که از تحرک ذرات ماده به وجود می‌آید. یعنی با حرکت و برخورد ذره‌ها با یکدیگر، صدا ایجاد می‌شود. تلفن یکی از بزرگترین…

معرفی تجهیزات VOIP

​IPPBX در ویپ IP PBX یکی از راهکارهای بسیار مفیدی است که در ساختار فناوری ویپ (VoIP) ارائه می‌شود. برای آشنایی با IP PBX ها بهتر است مروری داشته باشیم به PBX هایی که در حال حاضر…

تاریخچه پیدایش شرکت سیسکو

تاریخچه پیدایش شرکت سیسکو : لن بزاک و سندی لرنر (دارای مدرک لیسانس از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، فوق لیسانس اقتصادسنجی از دانشگاه کلرمونت و فوق لیسانس علوم کامپیوتر از دانشگاه…