مرور رده

شبکه

معرفی انواع خطوط مخابراتی

صدا و صوت را می‌توان از نعمت‌های بزرگ خداوند دانست. انرژی که از تحرک ذرات ماده به وجود می‌آید. یعنی با حرکت و برخورد ذره‌ها با یکدیگر، صدا ایجاد می‌شود. تلفن یکی از بزرگترین…

معرفی تجهیزات VOIP

تجهیزات ویپ مرکز تلفن VoIP این روزها به انتخاب اول مدیران کسب و کارهای مختلف برای مدیریت ارتباطات تلفنی با مشتریان تبدیل شده است. برای راه اندازی این مرکز به یک سری تجهیزات ویپ…

تاریخچه پیدایش شرکت سیسکو

تاریخچه پیدایش شرکت سیسکو : لن بزاک و سندی لرنر (دارای مدرک لیسانس از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، فوق لیسانس اقتصادسنجی از دانشگاه کلرمونت و فوق لیسانس علوم کامپیوتر از دانشگاه…