خانه » مراکز تلفن سانترال » آموزش برنامه ریزی سانترال کم ظرفیت

آموزش برنامه ریزی سانترال کم ظرفیت

برنامه ریزی سانترال کم ظرفیت

برنامه ریزی سانترال کم ظرفیت

برای برنامه ریزی دستگاه های سانترال پاناسونیک دو روش وجود دارد. استفاده از دستگاه های نرم افزاری و گوشی های اپراتوری مخصوص هر دستگاه سانترال، از روش های برنامه ریزی دستگاه های سانترال پاناسونیک می باشد.

 • نرم افزاری

برای استفاده از این روش شما می بایست  ابتدا نرم افزار مخصوص سانترال مورد نظر خود را نصب کنید و پس از نصب آن با استفاده از یک USB یا کابل شبکه به دستگاه سانترال متصل شوید و اقدام به برنامه ریزی کنید.

 • گوشی های اپراتوری

با استفاده از گوشی های اپراتوری مخصوص هر باکس می توان به سیستم سانترال متصل گردید و با استفاده از کدهای user برنامه های اصلی باکس را مدیریت کرد.
برای این روش باید در گوشی اپراتوری اصلی دکمه program و سپس *# و بعد از آن کد پسورد دستگاه را تایپ کرده که به طور معمول این پسورد ۱۲۳۴ می باشد. پس از وارد کردن پسورد شما به محیط برنامه ریزی متصل شده و می توانید با استفاده از کدهای زیر عملکرد دستگاه را ارتقاء ببخشید.

آموزش برنامه ریزی سانترال کم ظرفیت

کدهاعنوانتوضیحات
۰۰۰تاریخ و زمانتنظیمات تاریخ و زمان روی صفحه نمایش تلفن های سانترال
۰۰۱شماره گیری سریعذخیره کردن شماره های تلفن در حافظه مرکزی
۰۰۲رمز عبور سیستمانتخاب یک رمز عبور برای مرکز سانترال به طور دلخواه
۰۰۳dss console jack assignmentتعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS( انتساب جک کنسول)
۰۰۴console paired telephoneتعیین و واگذاری یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با کنسول DSS
۰۰۵انتقال سریع با DSSانتقال تماس ها با زدن یک دکمه DSS
۰۰۶انتخاب حالت تنظیم اتوماتیک یا دستی بودن حالت روز و شبحالت تنظیم اتوماتیک : دستگاه سانترال به صورت اتوماتیک به حالت روز و شب میرود

حالت تنظیم دستی :دستگاه سانترال به صورت دستی به حالت روز و شب میرود

۰۰۷زمان شروع سرورزمان شروع هر یک از حالت های کد ۰۰۶ را تعیین میکند
۰۰۸دسترسی به اپراتورمیتوانید از هر یک از jack ها برای اپراتور استفاده کنید .میتوانید شماره خروجی تلفن اپراتور را تنظیم کنید
۰۰۹تنظیم شماره داخلیاختصاص دادن شماره (۱۰۰تا۱۹۹) به داخلی ها
۰۱۰انتخاب ساعت صفحه نمایشتنظیم نمایش ساعت روی صفحه نمایش بر اساس ۱۲h یا ۲۴h
۰۱۱ثبت شماره ها در شماره گیری سریعانتخاب  نام برای شماره تلفن های ذخیره شده در حافظه مرکزی
۱۰۲DTMFتعیین و واگذاری خروجی برای دستگاه صندوق صوتی
۱۰۴حالت انتقالچگونگی hold و انتقال مکالمه با تلفن های معمولی
۱۰۵بوق کنفرانسفعال یا غیر فعال کردن پخش بود کنفرانس
۱۰۶بوق پیجوجود یا عدم وجود صدای بوق تایید در هنگام پیج کردن با سیستم پیج خارجی
۱۰۸قفل داخلی هافعال یا غیر فعال کردن دکمه ی فلش برای تلفنی که قفل الکترونیکی شده است
۱۰۹co indicatorچگونگی حالت نشان دهنده (لامپ) خط شهری در هنگام زنگ خوردن . ثایت یا چشمک زن
۱۱۰کارکرد دکمه flashانتخاب حالت EFA mode  یا FLASH/RECALL MODE
۱۱۱موزیک holdانتخاب موزیک hold داخلی یا خارجی یا تون
۱۱۲DSS lamp modeفعال یا غیر فعال کردن لامپ DSS
۱۱۳تکرار اتوماتیکانتخاب تعداد دفعات تکرار در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک
۱۱۴زمان وقفه تکرار اتوماتیکزمانی که در صورت اشغال بودن صبر میکند تا برای بار دوم تماس برقرار کند .
۱۱۵انتخاب مدل زنگ تلفن داخلیانتخاب حالت زنگ خوردن داخلی از بین حالت تک زنگ و  Double
۱۱۷call pickup toneوجود یا عدم وجود صدای بوق تایید در هنگام استفاده از برنامه ی به زنگ خوردن داخلی دیگر
۱۱۸pulse restrictionمحدودیت در ارسال سیگنال های پالس
۱۱۹تکرار اخرین شمارهتکرار اخرین شماره گرفته شده با سیستم تون پس از تبدیل سیستم شماره گیری از پالس به تون
۱۲۱تنظیم شماره ی دسترسی خودکار به خط تلفنبا این کد میتوانید دسترسی خودکار به خط شهری را انتخاب کنید (۰ یا ۹)
۱۳۰پورت ۷ یا ۸ برای voice mailاختصاص دادن پورت ۷ یا ۸ یا غیر فعال کردن پورت دستگاه برای voice mail میباشد
۱۳۱پورت ۱۵ یا ۱۶ برای voce mailاختصاص دادن پورت ۱۵ یا ۱۶ یا غیر فعال کردن پورت دستگاه برای voice mail میباشد
۱۵۰سیگنال کالرآیدیانتخاب نوع سیگنالی که از طرف مخابرات ارسال میشود از بین حالت های FSK یا  DTMF
۱۵۱تنظیم شماره تماس گیرنده روی خط شهریفعال یا غیر فعال سازی اضافه نمودن کد دسترسی  شهری که معمولا ۹ مباشد به شماره های تماس گیرنده .
۲۰۰یادآوری زمان خط hold شدهانتخاب یکی از تماس های ۳۰تانیه تا۶ دقیقه برای حالت فعال یا غیر فعال کردن یادآوور تماس hold شده
۲۰۱یادآوری زمان خط transfer شدهانتخاب یکی از تماس های ۳۰تانیه تا۶ دقیقه برای حالت فعال یا غیر فعال کردن یادآوور تماس transfer  شده
۲۰۲زمان انتقال مکالمهتنظیم  زمان شروع انتقال مکالمه به داخلی دیگر در صورت پاسخ ندادن به تلفن
۲۰۳line waiting timeتنظیم زمان برای تاخیر در شماره گیری برای برنامه ی شماره گیری سریع فقط با برداشتن گوشی
۲۰۴مدت زمان مکالمهتنظیمات شروع حاسبه ی مدت زمان مکالمه
۲۰۵مدت زمان مکالمهتنظینات مدت زمان مکالمه خط شهری به خط شهری
۲۰۶تعیین زمان مکالمهحداقل زمانی که سیستم پس از دسترسی به خط co قبل از شماره گیری منتظر میماند راتنظیم میکند
۲۰۸digit timeحداکثر فاصله زمانی ما بین ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر تا دو صفر استثناء شده در برنامه شماره ۳۰۶
۲۱۱قطع ارتباطفعال یا غیر فعال کردن حالت قطع تماس بعد از اینکه تا ۱۰ ثانیه بعد از وصل شدن به خط شهری اقدام به شماره گیری نکنید .
۲۱۲محدود کردن زمان استفاده از خط تلفنحداکثر زمان استفاده از خط تلفن را برای ارتباط خارجی تنظیم میکند
۲۱۴BV recording timeتنظیم حدکثر زمان برای ضبط voice massage
۳۰۱system spees dialing classمحدودیت شماره گیری و تعیین کلاس کار سیستم حافظه مرکزی
۳۰۲-۳۰۵بستن صفر تلفن سانترالتععین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس های ۲ تا ۵ محدود شود(بستن صفر یا دو صفر )
۳۰۶محدودیت شماره گیریمحدود کردن شماره گیری در حالت های مختلف code no
۳۰۹واگذاری شماره تلفن های اضطراریذخیره کردن شماره های اضطراری
۳۱۱مکث اتوماتیکقرار دادن مکث اتوماتیک بین کد های شهرستان یا خارج از کشور قبل از شماره تلفن
۳۱۲extension lock classمحدودیت شماره گیری
۴۰۰فعال یا غیر فعال کردن خط شهری (co)میتوانید هر کدام از خطوط شهری را از دسترسی خارج یا در دسترس قرار دهید
۴۰۱تنظیمات DTMF خط شهریسیستم شماره گیری را با توجه به این که مرکز محابرات چه نوع سیگنالی ارسال میکند تنظیم میکند
۴۰۲تنظیمات سرعت pulseمیتوانید سرعت pulse را رای هر یک از خطوط شهری در یکی از حالت های low یا high قارار دهید
۴۰۳واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی
۴۰۴گروه بندی خط شهریمیتوانید خطوط شهری را به دلخواه درون گروه های دلخواه قرار دهید
۴۰۵-۴۰۷تنظیمات دسترسی خطوط شهریکه کدام داخلی میتواند در حالت روز روی خط تلفن یک ارتباط برقرار کند
۴۰۸-۴۱۰تنظیمات زنگ خور خطوط شهریتعیین میکند اگر ارتباطی  از بیرون روی خط شهری برقرار شد کدام داخلی زنگ خواهد زد
۴۱۱-۴۱۳زمان شروع زنگ خوردنتعیین و واگذاری زمان شروع زنگ خوردن داخلی و یا داخلی هایی که امتیاز زنگ خط شهری دارند
۴۱۴-۴۱۶co line modeتعیین و واگذاری نحوه ی وصل شدن خطوط شهری به سیستم ها و حالت های مختلف در شیفت های گوناگون
۴۱۸تنظیم زمان فلشتنظیم تماس های پی در پی در زمان مشغول بودن داخلی مورد نظر
۴۱۹دسترسی خطوط شهریفعال یا غیر فعال بودن هر یک از خطوط شهری
۴۲۰تعییت حداقل زمان cpcتنظیم مدت  زمانی که در صورت قطع شدن  خط شهری مرکز تلفن   تماس را قطع نمیکند
۴۲۱CPCتعیین فعال یا غیر فعال بودن سیگنال CPC تماس گیرنده از داخل
۴۲۳تعیین نحوه ی زنگ خوردن خط شهریانتخاب حالت زنگ خوردن خطوط شهری (تک زنگ یا double زنگ )
۵۰۰تنظیمات تلفن گویافعال یا غیر فعال کردن تلفن گویا
۵۰۱تعریف مقصد برای شماره های تلفن گویامیتوانید یکی از گروه های از پیش تعین شده یا یکی از داخلی ها را به عنوان مقصد تلفن گویا در نظر بگیرید
۵۰۳اختصاص fax به شماره های تلفن گویافعال یا غیر فعال کردنfax برای تلفن گویا
۵۰۴تنظیم زمان  تاخیر در جوابگوی DISAزمانی که طول میکشد تا اتصال به تلفن گویا برقرار شود
۵۰۵مدت زمان انتظار تلفن گویامدت زمان انتظار سانترال تلفن گویا بعد از پخش پیغام صوتی برای وارد کردن شماره ای توسظ کاربر .
۵۰۶تنظیمات تلفن گویا در زمان اشغال بودن داخلیدر صورت مشغول بودن داخلی شما را در یکی از حالت های انتظار یا تماس شما را به داخلی دیگر انتقال میدهد یا تماس شما قطع میکند .
۵۰۷عدم پاسخگوییتنظیم حالت کار DISA وقتی تماس وصل شده ولی کسی پاسخگو نیست
۵۰۸انتظار مکالمهتنظیم مدت زمانی که DISA  قبل ازقطع مسیر مکالمه منتظر جوابگوی داخلی مقصد میشود
۵۰۹انتظار مکالمه بعدیتنظیم مدت زمانی که DISA بعد ازقطع مسیر مکالمه منتظر جوابگوی داخلی  مقصد بعدی میشود
۵۱۰DISA no dial modeتنظیم حالت کار DISA در زمانی که تلفن کننده پس از شنیدن صدای ضبط شده و یا بوق دیزای داخلی هیچ شماره ای نگیرد
۵۱۶DISA incoming assignmentتعیین و واگذاری داخلی هایی که سیستم دیزا بتواند یک مکالمه خط شهری به ان ها وصل کند
۵۱۷تنظیم زمان انتظار سیستم  DISA برای ورود رقم دومفعال کردن مهلت وارد کردن عدد برای پخش پیغام جدید یا وصل شدن به داخلی مورد نظر
۵۴۰-۵۴۹شماره گیری دو مرحله ای در تلفن گویا
۵۹۹حذف پیام های DISA تلفن گویاپیام های DISA تلفن گویا را حذف میکند
۶۰۰گروه بندی داخلی هامیتوانید داخلی های خود را در گروه های جداگانه دسته بندی کنید
۶۰۱-۶۰۳فرم محدودیت برای داخلی هاتعیین میکند که داخلی مورد نظر ایا میتواند از خط شهری استفاده کند یا نه یا از چند شماره ی محدود که در فرم محدودیت گنچانده شده میتواند استفاده کند .
۶۰۴نام گذاری برای داخلی هاهنگامی که یک ارتباط روی خط داخلی برقرار میشود نام داخلیتماس گیرنده  روی صفحه نمایش ظاهرخواهد شد .
۶۰۵واگذاری امتیاز خط شهریمشخص میکند هر داخلی امکان  اجازه استفاده از کدام خطوط شهری را دارد.
۶۰۶انتقال تماس به خط شهریفعال کردن اجازه ی transfer خط شهری رابه داخلی ها  را می دهد
۶۰۷forward کردن تماس داخلی به خط شهریفعال کردن اجازه forward تماس داخلی به خط شهری  را می دهد
۶۰۹اجازه فعال کردن حالت مزاحم نشوید برای داخلی هابا فعال کردن اجازه ی استفاده از حالت مزاحم نشوید داخلی ها میتوانند تلفن خود را از دسترسی خارج کنند
۶۱۰پارالل خطوط آنالوگفعال کردن پارالل خطوط داخلی آنالوگ
۶۱۱اختصاص دادن داخلی برای وصل کردن منشی  تلفنیکی از داخلی ها  را می توانید به عنوان  منشی تلفنی انتخاب کنید  به طوری که همه ی  تماس ها ورودی ابتدا به منشی وصل شود.
۶۱۲فعال کردن شنود داخلیاجازه ی استفده از شنود را برای داخلی ها فعال می کند
۶۱۳فعال یا غیر فعال کردن زمان استفاده از خط تلفن
۶۱۵انتخاب زبان نوشتاری
۶۲۸فعال کردن آی دی کالر خطوط آنالوگ
۷۰۰-۷۰۲تنظیم زنگ ایفونتنظیم زنگ ایفون در سه حالت صبح , ناهار و شب قابل برنامه ریزی می باشد
۷۰۳-۷۰۵تنظیم در باز کندسترسی به حداکثر ۴ درباز کن در حالت های مختلف را برای هر داخلی فعال یا غیر فعال میکند .
۷۰۶انتخاب مدل زنگ ایفونحالت زنگ خوردن تلفن از طریق ایفون
۷۰۷صدای بوق در باز کنانتخاب حالت فعال بودن یا نبودن صدای بوق هنگامی که از طریق ایفون به صدای محیط گوش میدهیم
۷۰۸زمان زنگ درباز کنمدت زمان زنگ خوردن تلفن برای مکالمه ای که از طریق درباز کن انجام گرفته
۷۰۹تنظیم مدت زمان بازنگه داشتن  درب
۸۰۰ضبط جزئیات مکالمهذخیره ی جزئیات مکالمه (زمان و تاریخ مکالمه – طول مکالمه و … )
۸۰۲انتخاب اینکه از چه نوع تماس  ای پیرینت گرفته شودتماس وروری – خروجی -مکالماتی که با صفر و دو صفر شروع میشوند
۸۰۶تعیین زبان نوشتاری در چاپ  جزئیات مکالمهانتخاب زبان برای چاپ جزئیات تماس
۹۰۰caller ID(شماره انداز)نمایش شماره تلفن تماس گیرنده روی صفحه نمایش تلفن سانترال
۹۱۰تنظیمات نمایش  شماره تماس گیرندهتنطیم هر یک از خطوط شهری به صورت جداگانه از بین FSK یا  DTMF
۹۱۱سیستم گویا (DISA)سیستم گویا به تماس گیرنده این امکان را میدهد که مستقیم و بدون حضور منشی به داخلی مورد نظر خود وصل شوید.
۹۹۸ورژن ROM دستگاه
۹۹۹پاک کردن اطلاعات دستگاهقسمتی از اطلاعات برنامه ریزی شده را به تنظیم اصلی برمیگرداند .

نوشته شده توسط مهندس علی صنیعی


4.8 (96.67%) 6 رایs

شاید این مطالب را نیز بپسندید

برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت چهارم)...
تعداد بازدید: 87
آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ در سه پست قبلی آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت اول) و آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت دوم) و آموزش...
برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت سوم)...
تعداد بازدید: 72
آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ در دو پست قبلی آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت اول) و آموزش برنامه ریزی سانترال 1232 (قسمت دوم) را در ا...
برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت دوم)...
تعداد بازدید: 91
آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ در پست قبلی آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت اول) را در اختیار شما کاربران قرار دادیم. در این مطلب قصد د...


  ‌‌سیستمهای سانترال

  سیستمهای سانترال

  دستگاه فکس‌‌

  فکس حرارتی ، کاربنی و لیزری

  دوربین‌‌های مداربسته

  دوربین های تحت شبکه (IP)

  ویدیو پرژکتور ‌‌

  ویدئو پروژکتور پاناسونیک

  تلفن های زیمنس

  تلفن گیگاست زیمنس

  دوره های آموزشی

  ثبت نام دوره های آموزشی