خانه » مراکز تلفن سانترال » آموزش برنامه ریزی سانترال کم ظرفیت

آموزش برنامه ریزی سانترال کم ظرفیت

برنامه ریزی سانترال کم ظرفیت

برنامه ریزی سانترال کم ظرفیت

برای برنامه ریزی دستگاه های سانترال پاناسونیک دو روش وجود دارد. استفاده از دستگاه های نرم افزاری و گوشی های اپراتوری مخصوص هر دستگاه سانترال، از روش های برنامه ریزی دستگاه های سانترال پاناسونیک می باشد.

  • نرم افزاری

برای استفاده از این روش شما می بایست  ابتدا نرم افزار مخصوص سانترال مورد نظر خود را نصب کنید و پس از نصب آن با استفاده از یک USB یا کابل شبکه به دستگاه سانترال متصل شوید و اقدام به برنامه ریزی کنید.

  • گوشی های اپراتوری

با استفاده از گوشی های اپراتوری مخصوص هر باکس می توان به سیستم سانترال متصل گردید و با استفاده از کدهای user برنامه های اصلی باکس را مدیریت کرد.
برای این روش باید در گوشی اپراتوری اصلی دکمه program و سپس *# و بعد از آن کد پسورد دستگاه را تایپ کرده که به طور معمول این پسورد ۱۲۳۴ می باشد. پس از وارد کردن پسورد شما به محیط برنامه ریزی متصل شده و می توانید با استفاده از کدهای زیر عملکرد دستگاه را ارتقاء ببخشید.

آموزش برنامه ریزی سانترال کم ظرفیت

کدها عنوان توضیحات
۰۰۰ تاریخ و زمان تنظیمات تاریخ و زمان روی صفحه نمایش تلفن های سانترال
۰۰۱ شماره گیری سریع ذخیره کردن شماره های تلفن در حافظه مرکزی
۰۰۲ رمز عبور سیستم انتخاب یک رمز عبور برای مرکز سانترال به طور دلخواه
۰۰۳ dss console jack assignment تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS( انتساب جک کنسول)
۰۰۴ console paired telephone تعیین و واگذاری یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با کنسول DSS
۰۰۵ انتقال سریع با DSS انتقال تماس ها با زدن یک دکمه DSS
۰۰۶ انتخاب حالت تنظیم اتوماتیک یا دستی بودن حالت روز و شب حالت تنظیم اتوماتیک : دستگاه سانترال به صورت اتوماتیک به حالت روز و شب میرود

حالت تنظیم دستی :دستگاه سانترال به صورت دستی به حالت روز و شب میرود

۰۰۷ زمان شروع سرور زمان شروع هر یک از حالت های کد ۰۰۶ را تعیین میکند
۰۰۸ دسترسی به اپراتور میتوانید از هر یک از jack ها برای اپراتور استفاده کنید .میتوانید شماره خروجی تلفن اپراتور را تنظیم کنید
۰۰۹ تنظیم شماره داخلی اختصاص دادن شماره (۱۰۰تا۱۹۹) به داخلی ها
۰۱۰ انتخاب ساعت صفحه نمایش تنظیم نمایش ساعت روی صفحه نمایش بر اساس ۱۲h یا ۲۴h
۰۱۱ ثبت شماره ها در شماره گیری سریع انتخاب  نام برای شماره تلفن های ذخیره شده در حافظه مرکزی
۱۰۲ DTMF تعیین و واگذاری خروجی برای دستگاه صندوق صوتی
۱۰۴ حالت انتقال چگونگی hold و انتقال مکالمه با تلفن های معمولی
۱۰۵ بوق کنفرانس فعال یا غیر فعال کردن پخش بود کنفرانس
۱۰۶ بوق پیج وجود یا عدم وجود صدای بوق تایید در هنگام پیج کردن با سیستم پیج خارجی
۱۰۸ قفل داخلی ها فعال یا غیر فعال کردن دکمه ی فلش برای تلفنی که قفل الکترونیکی شده است
۱۰۹ co indicator چگونگی حالت نشان دهنده (لامپ) خط شهری در هنگام زنگ خوردن . ثایت یا چشمک زن
۱۱۰ کارکرد دکمه flash انتخاب حالت EFA mode  یا FLASH/RECALL MODE
۱۱۱ موزیک hold انتخاب موزیک hold داخلی یا خارجی یا تون
۱۱۲ DSS lamp mode فعال یا غیر فعال کردن لامپ DSS
۱۱۳ تکرار اتوماتیک انتخاب تعداد دفعات تکرار در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک
۱۱۴ زمان وقفه تکرار اتوماتیک زمانی که در صورت اشغال بودن صبر میکند تا برای بار دوم تماس برقرار کند .
۱۱۵ انتخاب مدل زنگ تلفن داخلی انتخاب حالت زنگ خوردن داخلی از بین حالت تک زنگ و  Double
۱۱۷ call pickup tone وجود یا عدم وجود صدای بوق تایید در هنگام استفاده از برنامه ی به زنگ خوردن داخلی دیگر
۱۱۸ pulse restriction محدودیت در ارسال سیگنال های پالس
۱۱۹ تکرار اخرین شماره تکرار اخرین شماره گرفته شده با سیستم تون پس از تبدیل سیستم شماره گیری از پالس به تون
۱۲۱ تنظیم شماره ی دسترسی خودکار به خط تلفن با این کد میتوانید دسترسی خودکار به خط شهری را انتخاب کنید (۰ یا ۹)
۱۳۰ پورت ۷ یا ۸ برای voice mail اختصاص دادن پورت ۷ یا ۸ یا غیر فعال کردن پورت دستگاه برای voice mail میباشد
۱۳۱ پورت ۱۵ یا ۱۶ برای voce mail اختصاص دادن پورت ۱۵ یا ۱۶ یا غیر فعال کردن پورت دستگاه برای voice mail میباشد
۱۵۰ سیگنال کالرآیدی انتخاب نوع سیگنالی که از طرف مخابرات ارسال میشود از بین حالت های FSK یا  DTMF
۱۵۱ تنظیم شماره تماس گیرنده روی خط شهری فعال یا غیر فعال سازی اضافه نمودن کد دسترسی  شهری که معمولا ۹ مباشد به شماره های تماس گیرنده .
۲۰۰ یادآوری زمان خط hold شده انتخاب یکی از تماس های ۳۰تانیه تا۶ دقیقه برای حالت فعال یا غیر فعال کردن یادآوور تماس hold شده
۲۰۱ یادآوری زمان خط transfer شده انتخاب یکی از تماس های ۳۰تانیه تا۶ دقیقه برای حالت فعال یا غیر فعال کردن یادآوور تماس transfer  شده
۲۰۲ زمان انتقال مکالمه تنظیم  زمان شروع انتقال مکالمه به داخلی دیگر در صورت پاسخ ندادن به تلفن
۲۰۳ line waiting time تنظیم زمان برای تاخیر در شماره گیری برای برنامه ی شماره گیری سریع فقط با برداشتن گوشی
۲۰۴ مدت زمان مکالمه تنظیمات شروع حاسبه ی مدت زمان مکالمه
۲۰۵ مدت زمان مکالمه تنظینات مدت زمان مکالمه خط شهری به خط شهری
۲۰۶ تعیین زمان مکالمه حداقل زمانی که سیستم پس از دسترسی به خط co قبل از شماره گیری منتظر میماند راتنظیم میکند
۲۰۸ digit time حداکثر فاصله زمانی ما بین ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر تا دو صفر استثناء شده در برنامه شماره ۳۰۶
۲۱۱ قطع ارتباط فعال یا غیر فعال کردن حالت قطع تماس بعد از اینکه تا ۱۰ ثانیه بعد از وصل شدن به خط شهری اقدام به شماره گیری نکنید .
۲۱۲ محدود کردن زمان استفاده از خط تلفن حداکثر زمان استفاده از خط تلفن را برای ارتباط خارجی تنظیم میکند
۲۱۴ BV recording time تنظیم حدکثر زمان برای ضبط voice massage
۳۰۱ system spees dialing class محدودیت شماره گیری و تعیین کلاس کار سیستم حافظه مرکزی
۳۰۲-۳۰۵ بستن صفر تلفن سانترال تععین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس های ۲ تا ۵ محدود شود(بستن صفر یا دو صفر )
۳۰۶ محدودیت شماره گیری محدود کردن شماره گیری در حالت های مختلف code no
۳۰۹ واگذاری شماره تلفن های اضطراری ذخیره کردن شماره های اضطراری
۳۱۱ مکث اتوماتیک قرار دادن مکث اتوماتیک بین کد های شهرستان یا خارج از کشور قبل از شماره تلفن
۳۱۲ extension lock class محدودیت شماره گیری
۴۰۰ فعال یا غیر فعال کردن خط شهری (co) میتوانید هر کدام از خطوط شهری را از دسترسی خارج یا در دسترس قرار دهید
۴۰۱ تنظیمات DTMF خط شهری سیستم شماره گیری را با توجه به این که مرکز محابرات چه نوع سیگنالی ارسال میکند تنظیم میکند
۴۰۲ تنظیمات سرعت pulse میتوانید سرعت pulse را رای هر یک از خطوط شهری در یکی از حالت های low یا high قارار دهید
۴۰۳ واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی
۴۰۴ گروه بندی خط شهری میتوانید خطوط شهری را به دلخواه درون گروه های دلخواه قرار دهید
۴۰۵-۴۰۷ تنظیمات دسترسی خطوط شهری که کدام داخلی میتواند در حالت روز روی خط تلفن یک ارتباط برقرار کند
۴۰۸-۴۱۰ تنظیمات زنگ خور خطوط شهری تعیین میکند اگر ارتباطی  از بیرون روی خط شهری برقرار شد کدام داخلی زنگ خواهد زد
۴۱۱-۴۱۳ زمان شروع زنگ خوردن تعیین و واگذاری زمان شروع زنگ خوردن داخلی و یا داخلی هایی که امتیاز زنگ خط شهری دارند
۴۱۴-۴۱۶ co line mode تعیین و واگذاری نحوه ی وصل شدن خطوط شهری به سیستم ها و حالت های مختلف در شیفت های گوناگون
۴۱۸ تنظیم زمان فلش تنظیم تماس های پی در پی در زمان مشغول بودن داخلی مورد نظر
۴۱۹ دسترسی خطوط شهری فعال یا غیر فعال بودن هر یک از خطوط شهری
۴۲۰ تعییت حداقل زمان cpc تنظیم مدت  زمانی که در صورت قطع شدن  خط شهری مرکز تلفن   تماس را قطع نمیکند
۴۲۱ CPC تعیین فعال یا غیر فعال بودن سیگنال CPC تماس گیرنده از داخل
۴۲۳ تعیین نحوه ی زنگ خوردن خط شهری انتخاب حالت زنگ خوردن خطوط شهری (تک زنگ یا double زنگ )
۵۰۰ تنظیمات تلفن گویا فعال یا غیر فعال کردن تلفن گویا
۵۰۱ تعریف مقصد برای شماره های تلفن گویا میتوانید یکی از گروه های از پیش تعین شده یا یکی از داخلی ها را به عنوان مقصد تلفن گویا در نظر بگیرید
۵۰۳ اختصاص fax به شماره های تلفن گویا فعال یا غیر فعال کردنfax برای تلفن گویا
۵۰۴ تنظیم زمان  تاخیر در جوابگوی DISA زمانی که طول میکشد تا اتصال به تلفن گویا برقرار شود
۵۰۵ مدت زمان انتظار تلفن گویا مدت زمان انتظار سانترال تلفن گویا بعد از پخش پیغام صوتی برای وارد کردن شماره ای توسظ کاربر .
۵۰۶ تنظیمات تلفن گویا در زمان اشغال بودن داخلی در صورت مشغول بودن داخلی شما را در یکی از حالت های انتظار یا تماس شما را به داخلی دیگر انتقال میدهد یا تماس شما قطع میکند .
۵۰۷ عدم پاسخگویی تنظیم حالت کار DISA وقتی تماس وصل شده ولی کسی پاسخگو نیست
۵۰۸ انتظار مکالمه تنظیم مدت زمانی که DISA  قبل ازقطع مسیر مکالمه منتظر جوابگوی داخلی مقصد میشود
۵۰۹ انتظار مکالمه بعدی تنظیم مدت زمانی که DISA بعد ازقطع مسیر مکالمه منتظر جوابگوی داخلی  مقصد بعدی میشود
۵۱۰ DISA no dial mode تنظیم حالت کار DISA در زمانی که تلفن کننده پس از شنیدن صدای ضبط شده و یا بوق دیزای داخلی هیچ شماره ای نگیرد
۵۱۶ DISA incoming assignment تعیین و واگذاری داخلی هایی که سیستم دیزا بتواند یک مکالمه خط شهری به ان ها وصل کند
۵۱۷ تنظیم زمان انتظار سیستم  DISA برای ورود رقم دوم فعال کردن مهلت وارد کردن عدد برای پخش پیغام جدید یا وصل شدن به داخلی مورد نظر
۵۴۰-۵۴۹ شماره گیری دو مرحله ای در تلفن گویا
۵۹۹ حذف پیام های DISA تلفن گویا پیام های DISA تلفن گویا را حذف میکند
۶۰۰ گروه بندی داخلی ها میتوانید داخلی های خود را در گروه های جداگانه دسته بندی کنید
۶۰۱-۶۰۳ فرم محدودیت برای داخلی ها تعیین میکند که داخلی مورد نظر ایا میتواند از خط شهری استفاده کند یا نه یا از چند شماره ی محدود که در فرم محدودیت گنچانده شده میتواند استفاده کند .
۶۰۴ نام گذاری برای داخلی ها هنگامی که یک ارتباط روی خط داخلی برقرار میشود نام داخلیتماس گیرنده  روی صفحه نمایش ظاهرخواهد شد .
۶۰۵ واگذاری امتیاز خط شهری مشخص میکند هر داخلی امکان  اجازه استفاده از کدام خطوط شهری را دارد.
۶۰۶ انتقال تماس به خط شهری فعال کردن اجازه ی transfer خط شهری رابه داخلی ها  را می دهد
۶۰۷ forward کردن تماس داخلی به خط شهری فعال کردن اجازه forward تماس داخلی به خط شهری  را می دهد
۶۰۹ اجازه فعال کردن حالت مزاحم نشوید برای داخلی ها با فعال کردن اجازه ی استفاده از حالت مزاحم نشوید داخلی ها میتوانند تلفن خود را از دسترسی خارج کنند
۶۱۰ پارالل خطوط آنالوگ فعال کردن پارالل خطوط داخلی آنالوگ
۶۱۱ اختصاص دادن داخلی برای وصل کردن منشی  تلفن یکی از داخلی ها  را می توانید به عنوان  منشی تلفنی انتخاب کنید  به طوری که همه ی  تماس ها ورودی ابتدا به منشی وصل شود.
۶۱۲ فعال کردن شنود داخلی اجازه ی استفده از شنود را برای داخلی ها فعال می کند
۶۱۳ فعال یا غیر فعال کردن زمان استفاده از خط تلفن
۶۱۵ انتخاب زبان نوشتاری
۶۲۸ فعال کردن آی دی کالر خطوط آنالوگ
۷۰۰-۷۰۲ تنظیم زنگ ایفون تنظیم زنگ ایفون در سه حالت صبح , ناهار و شب قابل برنامه ریزی می باشد
۷۰۳-۷۰۵ تنظیم در باز کن دسترسی به حداکثر ۴ درباز کن در حالت های مختلف را برای هر داخلی فعال یا غیر فعال میکند .
۷۰۶ انتخاب مدل زنگ ایفون حالت زنگ خوردن تلفن از طریق ایفون
۷۰۷ صدای بوق در باز کن انتخاب حالت فعال بودن یا نبودن صدای بوق هنگامی که از طریق ایفون به صدای محیط گوش میدهیم
۷۰۸ زمان زنگ درباز کن مدت زمان زنگ خوردن تلفن برای مکالمه ای که از طریق درباز کن انجام گرفته
۷۰۹ تنظیم مدت زمان بازنگه داشتن  درب
۸۰۰ ضبط جزئیات مکالمه ذخیره ی جزئیات مکالمه (زمان و تاریخ مکالمه – طول مکالمه و … )
۸۰۲ انتخاب اینکه از چه نوع تماس  ای پیرینت گرفته شود تماس وروری – خروجی -مکالماتی که با صفر و دو صفر شروع میشوند
۸۰۶ تعیین زبان نوشتاری در چاپ  جزئیات مکالمه انتخاب زبان برای چاپ جزئیات تماس
۹۰۰ caller ID(شماره انداز) نمایش شماره تلفن تماس گیرنده روی صفحه نمایش تلفن سانترال
۹۱۰ تنظیمات نمایش  شماره تماس گیرنده تنطیم هر یک از خطوط شهری به صورت جداگانه از بین FSK یا  DTMF
۹۱۱ سیستم گویا (DISA) سیستم گویا به تماس گیرنده این امکان را میدهد که مستقیم و بدون حضور منشی به داخلی مورد نظر خود وصل شوید.
۹۹۸ ورژن ROM دستگاه
۹۹۹ پاک کردن اطلاعات دستگاه قسمتی از اطلاعات برنامه ریزی شده را به تنظیم اصلی برمیگرداند .

نوشته شده توسط مهندس علی صنیعی


4.8 (96.67%) 6 رایs


‌‌سیستمهای سانترال

سیستمهای سانترال

دستگاه فکس‌‌

فکس حرارتی ، کاربنی و لیزری

دوربین‌‌های مداربسته

دوربین های تحت شبکه (IP)

ویدیو پرژکتور ‌‌

ویدئو پروژکتور پاناسونیک

تلفن های زیمنس

تلفن گیگاست زیمنس

دوره های آموزشی

ثبت نام دوره های آموزشی