خانه » مراکز تلفن سانترال » آشنایی با مراکز تلفن سانترال NEC ( قسمت دوم )

آشنایی با مراکز تلفن سانترال NEC ( قسمت دوم )

آشنایی با مراکز تلفن سانترال NEC برای مجموعه های متوسط و بزرگ

Univerge SV8300 IP PBX

آشنایی با مراکز تلفن سانترال NEC ( قسمت دوم ) : یک سیستم تلفن سانترال کامل و بروز برای مجموعه های متوسط .اين سيستم تلفني براي مجموعه هايي در رده Medium Enterprise شامل سازمانها، شرکتها، هتلها، بيمارستانها و… طراحي و ارايه شده است. سوييچ فوق توانايي پشتيباني از ۱۵۰۰ تا ۷۲۰۰۰ پورت شامل مشترکين و ترانکها دارا مي باشد.

از مهمترين ويژگيهاي اين سوييچ ساختار کامل ماجولار، ارايه تمامي انواع مشترکين و ترانکها و همچنين شبکه سازي با ديگر سوييچهاي تلفني از طريق پروتکلهاي استاندارد مي باشد.

ترانکهای TDM :PRI – BRI – CO – E&M

ترانکهای IP :SIP

مشترکين TDM :Analog – Digital

مشترکين IP Based :IP Business – SIP

پروتکلهای شبکه سازیبا ديگر سوييچها: SIP – Q.Sig

پروتکلهای شبکه سازی با سوييچهای NEC (Feature Reach) :CCIS

اين سوييچ توانايي ارايه Voice Mail، DHCP، ACD و VRS را به صورت ذاتي دارار م يباشد. همچنين قابليتهاي

Unified Communication و Multi Media IP Contact Center با استفاده از نرم افزارهای شرکت NEC ارائه میشود.

آشنایی با مراکز تلفن سانترال NEC ( قسمت دوم )

 

EUniverge SV8500 IP PBX

آشنایی با مراکز تلفن سانترال NEC ( قسمت دوم ) : یک سیستم تلفن سانترال کامل و بروز برای مجموعه های بزرگ .اين سيستم تلفني براي مجموعه هايي در رده Large Enterprise شامل سازمانها، شرکتها، هتلها، بيمارستانها و …( طراحي و ارايه شده است. سوييچ فوق توانايي پشتيباني از ۶۰۰۰ تا ۱۹۲۰۰۰ پورت )شامل مشترکين و ترانکها دارا مي باشد.

از مهمترين ويژگيهاي اين سوييچ ساختار کامل ماجولار، ارايه تمامي انواع مشترکين و ترانکها و همچنين شبکه سازي با ديگر سوييچهاي تلفني از طريق پروتکلهاي استاندارد مي باشد.

ترانکهای TDM :PRI – BRI – CO – E&M

ترانکهای IP :SIP

مشترکين TDM :Analog – Digital

مشترکين IP Based :IP Business – SIP

پروتکلهای شبکه سازیبا ديگر سوييچها: SIP – Q.Sig

پروتکلهای شبکه سازی با سوييچهای NEC (Feature Reach) :CCIS

از سوي ديگر اين سوييچ توانايي ارايه Voice Mail ،ACD،VRS،Unified Communication و Multi Media IP Contact

Center را با استفاده از نرم افزارهای شرکت NEC دارا مي باشد.

آشنایی با مراکز تلفن سانترال NEC ( قسمت دوم )


این مطلب را ارزیابی کنید


‌‌سیستمهای سانترال

سیستمهای سانترال

دستگاه فکس‌‌

فکس حرارتی ، کاربنی و لیزری

دوربین‌‌های مداربسته

دوربین های تحت شبکه (IP)

ویدیو پرژکتور ‌‌

ویدئو پروژکتور پاناسونیک

تلفن های زیمنس

تلفن گیگاست زیمنس

دوره های آموزشی

ثبت نام دوره های آموزشی